Ontdeklab » Een eigen Ontdeklab

Aanbod voor bestuurders

Veel scholen en besturen overwegen de mogelijkheid om concreet aan de slag te gaan met toekomstgericht onderwijs. Een Ontdeklab wordt daarbij gezien als één van de mogelijkheden.
Maar waar begin je en wat komt er allemaal bij kijken?

O21 denkt graag met u mee! Met het Marnix Onderwijscentrum als partner hebben wij gezamenlijk veel ervaring met en expertise in toekomstgericht leren. 

In maximaal twee dagen ontwikkelt u een heldere visie op toekomstgericht onderwijs en de rol die een Ontdeklab hierbij kan spelen. Samen verkennen we de kansen, de organisatorische en inhoudelijke uitdagingen en mogelijkheden van een dergelijk concept. Nadat deze fasen doorlopen zijn, komen we tot een functioneel ontwerp voor het Ontdeklab, passend bij uw school en/of bestuur. Door bewust de nodige aandacht te besteden aan het ontwerpen en vaststellen van de gezamenlijke speerpunten wordt er optimaal ingezet op het eigenaarschap binnen de organisatie. Deze gedegen aanpak zorgt ervoor dat vooraf bewuste keuzes worden gemaakt en teleurstellingen, onduidelijkheden of mislukkingen achteraf worden voorkomen. 

Bijeenkomst 1 (één dagdeel)
Je wordt geïnformeerd en geïnspireerd (waar mogelijk) in het Ontdeklab van de Marnix Academie, door middel van een interactieve presentatie over toekomstgericht onderwijs en het concept Ontdeklab als middel om toekomstgericht onderwijs vorm te geven. Hierbij worden ook good practices van andere besturen die een Ontdeklab hebben ontwikkeld, toegelicht.

Bijeenkomst 2 (twee dagdelen)
Onder leiding van onderwijsprofessionals wordt je, met behulp van interactieve werkvormen door de verschillende fasen van plan- en besluitvorming geleid. Tijdens deze sessie worden gezamenlijke bouwstenen geformuleerd, die passen bij het de visie van het bestuur en die leidend zijn voor de opzet van het Ontdeklab.  Tijdens deze sessie wordt er draagvlak gecreëerd, omdat deze bouwstenen door een representatieve dwarsdoorsnede van uw organisatie worden aangeleverd.

De verzamelde bouwstenen worden verwerkt en binnen drie weken als concept beleidsstuk opgeleverd. Op basis hiervan kan een definitief projectplan (al dan niet in samenspraak met O21) worden opgesteld.

Doelen
Aan het eind van het begeleidingstraject heeft het bestuur:

  • kennis en inspiratie opgedaan over alle aspecten die bij het opzetten van een Ontdeklab relevant zijn;
  • een gezamenlijke ambitie gevormd over welke koers het bestuur hierin wil varen en waarom;
  • op basis van de visie van het bestuur gezamenlijk bouwstenen verwoord die leidend zijn voor het Projectplan Ontdeklab;
  • een uitwerking van de bouwstenen in een concept beleidsstuk.

Optioneel:
De onderstaande doelen kunnen al dan niet in samenwerking met O21 of het Marnix Onderwijscentrum (MOC)  worden gerealiseerd:

  • het opleveren van het definitieve projectplan in samenwerking met O21 (met o.a. visuele concretisering van het Ontdeklab, begroting voor aanschaf digitale middelen, inclusief  afschrijving);
  • het implementeren, borgen en doorontwikkelen van het Ontdeklab;
  • de mogelijkheid om na het ontwikkelen van het definitieve projectplan doelmatig inhoud te geven aan teambegeleiding en leerkrachtvaardigheden door het MOC.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen werkwijze, de inzet van trainers/begeleiders en de gekozen locatie. Graag nemen wij contact met u op om een offerte op maat te maken.

Aanmelden
Vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een intake waarin doel, dagen en tijdvakken gezamenlijk verder worden vastgesteld.

Loading