Herregistratie » Informeel leren

Herregistratie - Informeel leren

Informeel leren is het leren dat je elke dag doet in je eigen school. Het informeel leren kun je gebruiken voor je herregistratie schoolleider PO. We bieden twee manieren van herregistratie via informeel leren aan: Werken met een portfolio en Schoolleiders waarderen schoolleiders.
Informeel leren is het achteraf aantonen van je professionele ontwikkeling.

In beide gevallen kies je één of meerdere thema's die het Schoolleidersregister PO noemt.  Bij het Werken met een portfolio maak je een portfolio op een door jouw gekozen thema. Bij Schoolleiders waarderen schoolleiders bereid je een gesprek met andere schoolleiders voor. In dat gesprek waarderen twee andere schoolleiders je professionele ontwikkeling op jouw gekozen thema.

Opleiding of cursus? Kies jij, in plaats van informeel leren, liever voor een opleiding of een cursus? Dan kun je voor opleidingen en herregistratiemodules terecht bij onze partner Penta Nova

Werken met een portfolio

Welke thema’s?
Je kiest één of meerdere van de thema’s die het Schoolleidersregister PO noemt.

Werkwijze:
In je eigen tempo, met zo min mogelijk administratie, werk je aan je portfolio.
Je doet dit zelfstandig. Maar kunt ook met andere schoolleiders optrekken.

Het is mogelijk meerdere thema’s tegelijk te valideren.

Begeleiding:
Indien daar behoefte aan is, kunnen we tussentijds met je meekijken of je portfolio zich inhoudelijk goed vult.

Toetsing door middel van:
Je maakt een portfolio op het door jou gekozen thema.

Wie toetst?
Twee assessoren toetsen in een gesprek met jou je gemaakte portfolio.

Tijdsduur:
Het schrijven van je portfolio vraagt ongeveer twee dagen.

Kosten:
Voor het gebruik van het portfolio bedragen de kosten eenmalig 40 euro.
De kosten voor het beoordelen van een portfolio bedragen 450 euro.
De kosten voor het valideringsgesprek bedragen 500 euro. In totaal bedragen de kosten per portfolio 950 euro.
Een voldoende afgerond portfolio en valideringsgesprek leiden samen tot een herregistratiewaarde.

 

 

Schoolleiders waarderen schoolleiders

Welke thema’s?
Je kiest een van de thema’s die het Schoolleidersregister PO noemt.

Werkwijze:
Drie schoolleiders voeren een professionele dialoog over ieders ontwikkeling.
Alle drie de gespreksdeelnemers kiezen afzonderlijk welk professionaliseringsthema ze willen afronden. 

Begeleiding:
Tijdens het uitwerken van het professionaliseringsthema is er geen begeleiding.
Het toetsingsgesprek wordt begeleid door een procesbegeleider.

Toetsing door middel van:
Je bereidt een gesprek voor met andere schoolleiders over jouw professionaliseringsthema, maar je moet ook zelf een eindreflectie schrijven over de twee andere deelnemers. Dit moet binnen 48 uur na het gesprek geschreven worden en per e-mail opgestuurd naar de procesbegeleider.

Wie toetst?
Schoolleiders waarderen elkaar.

Tijdsduur:
Voorbereiding, gesprek en eindreflectie vragen ongeveer twee dagen.

Kosten:
De kosten bedragen 950 euro.

Data:
26 maart, 9 april, 27 mei en 9 juni 2021 telkens van 11:00 - 17:00 uur


 

 

 

Meer weten over informeel leren voor schoolleiders via het portfolio?

Stappenplan

Als jij kiest voor dit traject doorloop je het volgende stappenplan:

 1. Je vult het digitaal portfolio. Je kunt aan verschillende thema’s tegelijk werken.
 2. Je bepaalt dat een thema voldoende uitgewerkt is.
 3. Je stuurt je digitaal portfolio op naar het Marnix Onderwijscentrum.
 4. Je portfolio wordt beoordeeld door twee assessoren.
 5. Indien voldoende ontvang je een uitnodiging voor het valideringsgesprek.
 6. Indien voldoende ontvang je het certificaat.
 7. Je werkt verder aan het volgende thema in het digitaal portfolio en volgt dezelfde stappen nog eens.
 8. Indien je daar behoefte aan hebt, kunnen we tussentijds met je meekijken of je portfolio zich inhoudelijk goed vult en zal gaan voldoen aan de criteria die we stellen om tot validering van een thema te komen. 

In deze video vertelt een schoolleider over hoe hij het werken met ons portfolio heeft ervaren en wat het van je vraagt.

 

Contact en meer informatie: Judith Amels,  coördinator informeel leren, of Rob Freeke, coördinator schoolleiders waarderen schoolleiders.

 

 

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot het portfolio?

Ga naar de website van het Marnix Onderwijscentrum (https://www.marnixonderwijscentrum.nl). Gebruik de knop Herregistratie. Je komt dan op een pagina met informatie over herregistratie, informeel leren. Via de knop Aanmelden kun je login-gegevens aanvragen.

Na aanmelding per mail krijg je een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot de downloads.

Heb je vragen over het portfolio, dan kun je bellen of mailen naar de coördinator. Contactgegevens vind je eveneens op de informatiepagina.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van het portfolio?

Voor het gebruik van het portfolio bedragen de kosten eenmalig 40 euro.

De kosten voor het beoordelen van een portfolio bedragen 450 euro per thema.

De kosten voor het valideringsgesprek bedragen 500 euro. Een voldoende afgerond portfolio en valideringsgesprek leiden samen tot een certificaat.

Hoe kan ik een thema laten valideren?

Je vult je eigen portfolio aan de hand van ontwikkelingen en gebeurtenissen/casussen uit je eigen praktijk. Hierbij beschrijf je steeds wat jouw rol als schoolleider in deze gebeurtenissen of processen is geweest, wat het jou en je school heeft opgeleverd, wat je ervan hebt geleerd enz. De nadruk ligt dus steeds op jouw eigen handelen en leren.

Wanneer je denkt dat je op een thema een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt en die voldoende hebt beschreven, dan stuur je ons van dat thema je portfolio en vraag je een valideringsgesprek aan. Twee assessoren beoordelen je portfolio en als ze van mening zijn dat de inhoud voldoende is beschreven, word je door hen uitgenodigd voor een valideringsgesprek.

Kan ik extra begeleiding krijgen bij het vullen van het portfolio?

Wij bieden geen extra begeleiding als het gaat om je eigen ontwikkeling of leervragen. We kunnen wel tussentijds met je meekijken of je portfolio zich inhoudelijk goed vult en zal gaan voldoen aan de criteria die we stellen om tot validering van een thema te komen. Zou je dergelijke begeleiding willen hebben, dan kun je contact opnemen met de coördinator, judith.amels@hsmarnix.nl

Kan ik eerst een assessment doen voordat ik met het portfolio aan de slag ga?

Het Marnix Onderwijscentrum bied je de mogelijkheid om eerst een assessment te doen. Zo breng je heel concreet je huidige leerfase en de gebieden waarop je je verder kunt ontwikkelen in beeld. Dit kan een mooi beginpunt zijn bij de start van je portfolio. Kijk voor meer informatie op https://www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/791/assessment-voor-leidinggevenden-in-het-onderwijs

Wanneer is er een informatiebijeenkomst?

Elk jaar zijn er enkele informatiebijeenkomsten op de Marnix Academie in Utrecht. Je krijgt dan informatie over het portfolio (hoe ziet het eruit, wat wordt er verwacht e.d.) en tegelijk kom je in contact met andere schoolleiders. Op eigen initiatief kunnen jullie intervisiegroepjes vormen en samen optrekken. Begeleide intervisie vanuit het Marnix Onderwijscentrum is mogelijk; daarvoor kan een offerte worden opgevraagd via de coördinator Herregistratie Schoolleiders.

Kan ik in contact komen met andere schoolleiders?

Tijdens de informatiebijeenkomsten kun je contact leggen met andere schoolleiders. Daarnaast wil het Marnix Onderwijscentrum vindplaats zijn voor schoolleiders om met elkaar in contact te komen. Wil jij sparren met een collega die bijvoorbeeld aan hetzelfde thema werkt of met dezelfde schoolontwikkeling bezig is? Laat de coördinator Herregistratie Schoolleiders weten op welk gebied je behoefte ligt, dan proberen wij je te koppelen.

Hoe toon ik aan dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt op een thema?

Het portfolio kent een vaste inrichting. Eerst beschrijf je de huidige situatie. Dat doe je aan de hand van een ontwikkelingsproces in je school of een casus. Wij noemen die situatie het vertrekpunt.

Tijdens het maken van deze beschrijving bedenk je zelf wat je anders zou willen en wat je daarvoor hebt te leren. Je formuleert dus in elk thema je eigen leerdoelen. Zo sluit je aan bij je eigen ontwikkeling én bij je eigen praktijk.

Daarna beschrijf je de nieuwe situatie, die wij de bestemming noemen. Hoe ziet die eruit? Wat is er anders ten opzicht van het vertrekpunt? Je gebruikt hiervoor ook bronnen als literatuur, artikelen, filmpjes e.d.

Tot slot reflecteer je op zowel wat er is veranderd als hoe dat is verlopen. Voortdurend stel je jezelf de vraag: wat is mijn rol, wat draag ik bij, welke keuzes maak ik en waarom juist die keuzes. Jouw handelen als schoolleider staat centraal in de beschrijvingen, want het gaat steeds om jouw ontwikkeling.

Wat zijn de minimale eisen waar een portfolio aan moet voldoen?

Om een valideringsgesprek te kunnen voeren, moet je portfolio als voldoende kunnen worden beoordeeld. Daarvoor moet het tenminste voldoen aan de volgende eisen:

 • Uitwerking volgens de vaste inrichting van het portfolio.
 • Het portfolio geeft voldoende inzicht in welke ontwikkeling de schoolleider heeft doorgemaakt op het betreffende thema; de competenties voor schoolleiders zijn gebruikt.
 • Feedback van minimaal twee collega’s is opgenomen in de reflectie.
 • Minimaal vier gebruikte bronnen, waarvan minimaal twee literatuur (uit de literatuursuggesties of zelf gevonden).
 • Je hebt minimaal vijf en maximaal tien stukken als bewijslast. Per bewijsstuk is aangegeven welk deel relevant is en dient ter onderbouwing. De bewijslast is divers qua perspectief.
 • Maximaal 3000 woorden (exclusief bijlagen)
 • Heldere formulering en goede zinsbouw, adequate spelling.
 • Leerdoelen en reflectie geschreven vanuit je eigen rol als schoolleider.

Wat gebeurt er als mijn portfolio niet in orde is?

Als je portfolio niet als voldoende kan worden beoordeeld, onderbouwen de beoordelaars dit. Je krijgt feedback en tips die je helpen om je portfolio aan te vullen. Daarna kun je het opnieuw indienen. De kosten van opnieuw indienen en beoordelen bedragen 200 euro.

Wie beoordeelt mijn portfolio?

Je portfolio wordt beoordeeld door twee assessoren. Zij zijn verbonden aan het Marnix Onderwijscentrum en door het Schoolleidersregister bevoegd verklaard om een portfolio te beoordelen en een valideringsgesprek te voeren. Als je een thema laat valideren, heb je in dat proces steeds met twee dezelfde assessoren te maken.

Hoe lang duurt een valideringsgesprek?

Het valideringsgesprek duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop overleggen de beide assessoren kort over hun bevindingen en hoor je direct hun reactie.

Kan het valideringsgesprek nog leiden tot een ‘niet akkoord’?

Het valideringsgesprek kan door de beoordelaars worden beoordeeld als ‘niet voldoende’. In dat geval krijg je zowel mondelinge feedback direct na het gesprek als schriftelijk feedback die je per e-mail ontvangt. Je kunt je opnieuw aanmelden voor een valideringsgesprek op dit thema; de kosten bedragen dan opnieuw 500 euro.

Waar vindt het valideringsgesprek plaats?

Het valideringsgesprek vindt plaats op de Marnix Academie in Utrecht. Als meerdere schoolleiders uit jouw bestuur in dezelfde periode hun portfolio indienen en een thema willen laten valideren, dan kunnen onze beoordelaars naar jou toekomen. We plannen dan een aantal valideringsgesprekken op één dag.

Kan ik meerdere thema’s tegelijk laten valideren?

Je kunt maximaal twee thema’s tegelijk laten valideren. In dat geval duurt het valideringsgesprek ongeveer 75 minuten. De kosten bedragen dan twee maal 450 euro voor het beoordelen van je portfolio’s en twee maal 500 euro voor het voeren van een valideringsgesprek.

Is een in-company-traject mogelijk?

Een in-company-traject is mogelijk als meerdere schoolleiders uit een bestuur met ons portfolio gaan werken. In dat geval komen we naar jullie toe voor de informatiebijeenkomst en de valideringsgesprekken. Als er begeleiding gewenst is in de onderwijs- of leiderschapsontwikkeling van de school, verwijzen we je naar onze partner Penta Nova

Is het certificaat dat ik ontvang bruikbaar voor herregistratie?

Nadat je portfolio en het valideringsgesprek op een door jou aangegeven thema akkoord zijn bevonden door onze assessoren, ontvang je voor dat thema een certificaat dat je kunt gebruiken voor je herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. Het Marnix Onderwijscentrum is door het Schoolleidersregister gecertificeerd als professioneel beoordelaar.

Hoeveel uur kost het vullen van het portfolio?

Als je een opleiding volgt (dat is formeel leren), wordt van tevoren aangegeven welke tijdsinvestering wordt gevraagd. Bij informeel leren is dat niet mogelijk omdat het heel persoonlijk is. Het is niet van tevoren aan te geven hoeveel uren je nodig hebt voor het vullen van  je portfolio. Het vraagt dus enige zelfdiscipline, maar het prettige is dat je zelf de regie houdt.