zelfsturend - zelfbepalend - professionaliseren - nieuwe werkwijze

Leernetwerken

Huur samen met collega’s experts in, bezoek symposia, bezoek andere scholen in binnen- of buitenland, deel ervaringen met elkaar, ga bij elkaar kijken, deel literatuur met elkaar, organiseer intervisie.

Wil je je professionalisering helemaal zelf vormgeven?

Doe dan mee aan een van de nieuwe leernetwerken van het partnerschap met de Marnix Academie die vanaf oktober 2019 starten én bekostigd worden door het partnerschap:

  • Netwerk meer-begaafdheid
  • Netwerk leraar groep 8
  • Netwerk kweekvijver management

De werkwijze
Een manier om je te professionaliseren is deelnemen aan een leernetwerk. Leernetwerken ontstaan doordat mensen zich tot elkaars interessegebied aangetrokken voelen. Het zijn enthousiaste leraren die op een van de drie thema’s met anderen hierover van gedachten willen wisselen. Ze maken concrete afspraken met elkaar en spreken regels af. Deelname aan het leernetwerk is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.

Er is geen concreet, duidelijk omschreven einddoel, maar het leernetwerk-thema is voor iedereen duidelijk afgebakend. Samen wordt nieuwe kennis en expertise opgebouwd rondom dit thema. De weg er naar toe en met welke activiteiten bepaalt het netwerk samen.  Samen bepalen ze wat de vragen zijn, welke expertise ingehuurd kan worden, waar mooie voorbeelden gevonden en opgezocht kunnen worden. Welke literatuur er handig is, enzovoorts.

Belangrijke ingrediënten voor succes zijn:

  • enthousiaste deelnemers
  • aansprekende thema’s
  • trekkers en ondersteuners
  • ruimte en tijd
     

Begeleiding
Ieder netwerk wordt vanuit de Marnix Academie begeleid door een docent/adviseur, die een rol in de organisatie van het netwerk speelt en voor inspiratie kan zorgen.

Bestemd voor
Leraren die zich betrokken voelen bij een van de drie thema’s, enthousiast zijn om deel te nemen en werken op een van de scholen die onder een van de volgende drie stichtingen vallen: Logos, Fectio of De Oorsprong. Het voordeel is dat je niet alleen met je collega’s van dezelfde school of bestuur samenwerkt aan professionalisering, maar met een bredere groep.

Kosten en tijdsinvestering deelname
De looptijd van het netwerk, de frequentie van bijeenkomsten en contactmomenten worden bepaald door het leernetwerk. Komend schooljaar wordt deelname aan een netwerk bekostigd uit de subsidie voor partnerscholen. Per netwerk is er een budget beschikbaar om de gekozen professionaliseringsactiviteiten ook daadwerkelijk uit te voeren.

Aanmelden tot 1 oktober 2019
We starten na de herfstvakantie.

Meer informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met  de afdeling P&O van je bestuur of met het Servicebureau van het Marnix Onderwijscentrum:

telefoon 030 275 35 60 / e-mail moc@hsmarnix.nl

    

Aanmelden

Loading