Ontdeklab » Teambijeenkomsten

Informatie

Met je eigen, team verspreid over het schooljaar, wordt op een onderzoeksmatige wijze gewerkt aan het vormgeven van toekomstgericht onderwijs met het hele team. Het team stelt zelf een thema vast en werkt dit onder begeleiding van een onderwijsadviseur uit. Er wordt onderzoeksmatig gewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Marnix Ontdeklab en de digitale tools. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Computational thinking en programmeren
  • Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Bijeenkomst 1 (1 dagdeel)
Visie op toekomstgericht onderwijs en het vaststellen gezamenlijke ambitie voor innovatie. Zo kan het de ambitie van de school zijn om door onderzoekend en ontwerpend leren kinderen tot actief leren te brengen. Er worden dan de volgende onderzoeksvragen gesteld: Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Wat is actief leren? Welke middelen zet ik in bij actief leren? In deze bijeenkomst leggen we gezamenlijk de ambitie vast.

Bijeenkomst 2 (2 dagdelen)
Het team bespreekt de gevonden antwoorden op de onderzoeksvragen en verkent in het Ontdeklab (of onderwijsadviseur komt met leskist naar de school) welke mogelijkheden digitale leermiddelen zoal bieden bij het uitvoeren van de vernieuwing.

Bijeenkomst 3 (1 dagdeel)
Met het team wordt de verzamelde informatie geordend en een actieplan gemaakt. Hierbij kun je denken aan ‘een onderwijsontwerp voor de dag van morgen’.

Bijeenkomst 4 (2 dagdelen)
Het team voert de acties in het plan van aanpak uit. Probeert het onderwijsontwerp samen in het ontdeklab uit, evalueert en stelt bij. Ook is er een mogelijkheid om met leerlingen naar het ontdeklab te komen om het uit te proberen of dat de onderwijsadviseur met een leskist met de tools naar de school komt, zodat het team met de kinderen in de praktijk het ontwerp uit kunnen proberen en te evalueren.

Bijeenkomst 5 (1 dagdeel)
Het team evalueert de uitgevoerde acties, de opbrengsten en  het proces. Eventueel volgt bijstelling. Met het team wordt vastgesteld wordt waar en wanneer het onderwijsontwerp wordt ingezet.

Doelen
Na afloop van de bijeenkomsten heeft het team een onderwijsontwerp uitgewerkt, uitgetest en de toepassing afgesproken. Er is gebruik gemaakt is van de inspirerende omgeving van het Marnix Ontdeklab. Het team is eigenaar van de innovatie.

Aanmelden
Vul het onderstaande contactformulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een intake waarin doel, dagen en tijdvakken gezamenlijk verder worden vastgesteld.

Loading