Over ons » Adviseurs » Judith Amels

Judith Amels

Ik ben begonnen als leerkracht in het basisonderwijs, en heb dat 15 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik heb in alle leerjaren gewerkt en ik vond alles leuk. Kinderen zijn spontaan en eerlijk. Het is voor mij van belang dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat is ook bij kinderen zo, hoe jong ze ook zijn. Daardoor kunnen kinderen en volwassenen groeien en bloeien. Daarna heb ik een tijd als schoolleider gewerkt. Onder andere op een grote basisschool in Haarlem. We hebben daar als team in een goede structuur samengewerkt. Bij de aanvang van mijn werk als schoolleider wilde ik meer verdieping en ik ben toen onderwijskunde gaan studeren.

Bij het Marnix Onderwijscentrum houd ik mij onder andere bezig met het opzetten van het assessmentcenter herregistratie schoolleiders middels informeel leren. Zo kunnen schoolleiders bij ons hun eigen ontwikkeling die ze doormaken in hun eigen praktijk laten valideren ten behoeve van de herregistratie in het schoolleidersregister. Het Schoolleidersregister werkt met 7 thema’s waaruit een schoolleider kan kiezen. Het mooie is dat het een traject kan zijn dat in de school speelt zoals bijvoorbeeld het herijken van de visie van de school of bijvoorbeeld het implementeren van coöperatief werken.  Door mijn eigen ervaring als schoolleider begrijp ik goed hoe de dagelijkse praktijk van schoolleiders er uit ziet, en vind ik het fijn om er met ze over in gesprek te zijn. En natuurlijk rekening houdend met alle verschillen die er zijn. Ook mijn eigen promotieonderzoek, waarin ik zelf ook leer, kan ondersteunend zijn bij de assessments die ik en mijn collega’s gaan afnemen.  Aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik mijn promotieonderzoek naar de invloed van onderzoekend werken en gespreid leiderschap, en welke invloed deze twee kunnen hebben op het verandervermogen van leraren in het primair onderwijs. In gespreid leiderschap komt ieder tot zijn recht door gebruik te maken van de expertise van teamleden.

Werkzaamheden

  • assessmentcenter herregistratie schoolleiders informeel leren
  • coördinatie herregistratiemodules formeel leren voor Penta Nova
  • extern beoordelaar Master Educational Leadership
  • docent themalijn Opleiding Schoolleider
  • senior onderzoeker Research & Design Marnix Innovatie Centrum

Expertise

Invloed van onderzoekend werken en gespreid leiderschap op het verandervermogen van leraren in het primair onderwijs. Teamontwikkeling. Coaching/begeleiding van schoolleiders.

Opleidingen

  • PABO
  • Onderwijskunde
  • Promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de invloed van onderzoekend werken en gespreid leiderschap op het verandervermogen van leraren in het primair onderwijs

Selectie van Wetenschappelijke publicaties

Amels, J. & Teunis, G. (2018). Eruit halen wat erin zit, maar hoe doe ik dat? In: Krüger (red.) Onderzoeksmatig Leidinggeven. Handreikingen voor schoolleiders en bestuurders. ACCO: Leuven.

Amels, J. (geaccepteerd). Onderzoekend werken en gespreid leiderschap. Wie het weet, mag het zeggen. SchoolManagement Totaal.

Amels, J. Kruger, M., Suhre, S. & van Veen, K. (submitted). Impact of inquiry-based working on the capacity to change in primary education.

Amels, J. (2018). Gespreid leiderschap, onderzoekend werken en het verandervermogen van leraren in het primair onderwijs – het model getoetst. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen. Nijmegen, Nederland.

Amels, J. (2017). De invloed van onderzoekend werken en gespreid leiderschap op het verandervermogen van scholen in het primair onderwijs. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen. Antwerpen, België

Amels, J. & Teunis, G. (2017). Inquiry based working in eight primary schools in the Netherlands: a case study. Paper gepresenteerd op de International Congress for School Effectiveness and School Improvement. Ottawa, Canada.

Amels, J. (2016). Inquiry-based working, developmental capacity and leadership in the perspective of distributed leadership in Dutch primary schools. Poster gepresenteerd op de International Congress for School Effectiveness and School Improvement. Glasgow, Schotland.

Amels, J. & Uiterwijk, L. (2015). Voorkom ruis bij interpreteren data. SchoolManagement Totaal, 17(2), 7-9

Amels, J. & Krüger, M. (2014). Onderzoeksmatig leiderschap, gespreid leiderschap en verandercapaciteit. In: Krüger (red.), Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bussum: Coutinho.