Over ons » Adviseurs » Ada van Dalen

Ada van Dalen

Mijn passie is om de professionals op scholen, leerkrachten, ib-ers, taal- en leescoördinatoren en directeuren, te stimuleren vanuit opleidingen en trainingen, om zo de doorgaande lijn binnen de school te versterken en te borgen in het belang van de kinderen. Samenwerken als team is hierbij een belangrijk speerpunt. Het kunnen afstemmen op talenten in de klas, in het team en op de school vraagt om een attitude die vanuit verschillende perspectieven onderzoekt om daarmee vanuit kennis de praktijk te versterken. 

Expertise

 • Taal (NT2) en Lezen (dyslexie)
 • Taal/leesbeleid
 • Passende Perspectieven Taal, Mondeling op Maat (SLO)
 • Excellentie en Taal, Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Nieuwkomersonderwijs
 • Omgaan met diversiteit in de school
 • Interculturele communicatie
 • Coaching 
   

Werkervaring /werkverleden

 • Docent master (S)EN
 • Docent opleiding taalcoördinator en leescoördinator (ontwikkelaar, coördinator en docent)
 • Ontwikkelaar en coördinator post-hbo specialist nieuwkomersonderwijs 
 • Mede-ontwikkelaar/trainer observatie-instrument Mondeling op Maat (MoM) (SLO)
 • School aan Zet: excellentiebevordering door onderzoekend en ontwerpend leren (SaZ)
 • Mede-ontwikkelaar/trainer Passende Perspectieven (SLO) 
 • Monitoren taalpilots Nijmegen
 • Leerkracht Primair Onderwijs
 • Leerkracht eerste opvangonderwijs/schakelklassen 
   

Opleidingen/scholing

 • UvA (Universiteit van Amsterdam); Master NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • UTN (Universitair talencentrum Nijmegen, nu Radboud into Languages); basis docent NT2 
 • Opleiding docent Primair Onderwijs
 • Krachtgericht coachen
 • Teaching in English
 • Projectmanagement 
 • CombiList, taal en uitdagend onderwijs