Over ons » Adviseurs » Anneke Aantjes

Anneke Aantjes

Stralende kinderogen zijn altijd het uitgangspunt geweest bij mijn werk als groepsleerkracht, bij de managementfuncties binnen het (speciaal) basisonderwijs en als senior adviseur en ontwikkelaar bij het Marnix Onderwijscentrum.

Een praktijkmens in hart en nieren, dat hoor ik vaak terug van klanten. Samen met opdrachtgevers ga ik op zoek naar de vraag die door het team of de persoon gesteld wordt. Vanuit een klant- en resultaatgerichte houding zoeken we op een professionele manier naar antwoorden op de gestelde vraag. Afstemming, zowel op het doel als op de deelnemers, zie ik als voorwaarde voor verandertrajecten.

Het bijzondere aan mijn werkveld is de driedeling. Enerzijds de teambegeleiding en coaching, de individuele begeleiding van leerkrachten en directeuren en het ontwikkelen van nieuwe  post-hbo- en masteropleidingen.

Centraal in mijn werk staat de ontdekkingstocht naar de kracht van een team of persoon. Dit omzetten naar praktische en realistische doelen is de uitdaging waar ik graag aan meewerk. De zelfverantwoordelijkheid van de klant blijft hierbij altijd voorop staan.

Expertise

 • Orthopedagogiek (gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Onderwijswetenschappen
 • Visieontwikkeling
 • Jonge kind
 • Teamcoaching
 • Communicatie
 • Persoonlijke begeleiding door supervisie, coaching, de ZelfKonfrontatiemethode (ZKM) en loopbaanbegeleiding
 • Kwaliteitszorg

Werkervaring/werkverleden

 • Kleuterleidster
 • Adjunct-directeur basisonderwijs
 • Leerkracht speciaal basisonderwijs (IOBK, MLK, LOM, ZMOK)
 • Educatief begeleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Docent bij SON-opleidingen

Opleidingen

 • Orthopedagogiek (specialisatie Autisme)
 • Onderwijswetenschappen
 • Supervisoropleiding
 • Coaching
 • ZKM-coach®
 • EFQM Assessor Training

Selectie van opdrachten

 • Externe vertrouwenspersoon bij PCOU sinds 2011.
 • Visie op ontwikkeling jonge kind, implementeren en begeleiden van werken met jonge kinderen. Onder andere op het Drieluik in Almere (2014-2016)  en de Schakel in Meteren (2016).
 • Begeleiden van teams bij teamontwikkeling. Bijvoorbeeld begeleiden van diverse scholen bij het project Afstemming, de éénzorg route en passend onderwijs. Sinds 2009.
 • Vreedzameschool trainer, Sinds 2008.
 • Verzorgen van cursussen bij het Marnix Onderwijscentrum. Bijvoorbeeld ‘krachtig gesprekken voeren’ en ‘Balans werk-privé.
 • Begeleiden van tientallen leerkrachten en directeuren per jaar bij persoonlijke vragen door middel van supervisie, coaching, De ZelfKonfrontatie methode en loopbaanbegeleiding, Sinds 2002.
 • Ontwikkelen van en lesgeven aan Post HBO-opleidingen; o.a. De IB basis- en de IB Top opleiding.
 • Ontwikkelen opleiding voor het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs(LPNPO) en organiseren train de trainer bijeenkomsten. O.a. de PHBO opleiding Jonge Kind Specialist in 2014 en de herziene versie in 2016.
 • Coördinator Post HBO-opleidingen MOC.
 • Onderzoeker in de Research en Designgroepen (R&D). Onder andere op de Uilenburcht in Almere (2015-2016).
 • Uitwerken competentieprofiel leraren in de 21e eeuws. Onder andere bij Wereldkidz in Zeist (2016).
 • Projectleider ontwikkelen nieuwe masteropleidingen o.a. de masteropleiding Passend Meesterschap (MPM) en de masteropleiding Toekomstgericht Onderwijs (MTO).