Over ons » Adviseurs » Bert van Velthooven

Bert van Velthooven

In verschillende functies in het onderwijs heb ik kunnen zien, horen en voelen hoeveel inspanning leerkrachten en scholen leveren om tegemoet te komen aan de diversiteit in de klas. Leerkrachten en scholen zijn bereidwillig en gemotiveerd maar voelen zich vaak niet voldoende toegerust voor het begeleiden van de verschillende leerlingen. Tegelijkertijd wordt er van de scholen verwacht dat ze de resultaten van de leerlingen verantwoorden. De leerkracht ervaart hierdoor regelmatig grote druk. De vraag is dan hoe de leerkracht autonoom, creatief en effectief kan blijven. Hoe kan de leerkracht, het team en de school uitdagend onderwijs blijven bieden aan de leerlingen? Het onderwijs zal moeten durven systemen ter discussie te stellen en durven te veranderen. Ik denk daar graag bij mee.

Expertise

Mijn expertise ligt bij de onderwerpen gedrag, handelingsgericht en opbrengstgericht werken, passend onderwijs, inclusief onderwijs en verandermanagement. Mijn interesse bij deze onderwerpen is het begeleiden van scholen bij veranderingen op weg naar uitdagend en effectief onderwijs.

Als docent ben ik werkzaam voor verschillende Masteropleidingen, Post-HBO opleidingen, opleidingen voor schoolleiders en diverse cursussen. Daarnaast begeleid ik praktijkonderzoeken en ben docent-onderzoeker.

Selectie van opdrachten

 • Trajecten Handelingsgericht werken, Opbrengstgericht werken en 1-zorg-route op diverse scholen.
 • Begeleiden van scholen bij het werkbaar en uitvoerbaar maken van effectieve groepsplannen.
 • Trainen van schoolteams bij het omgaan met lastig en opstandig gedrag van leerlingen en groepen.
 • Begeleiden van organisaties bij veranderprocessen.

Werkervaring/werkverleden

 • Docent en onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijs Centrum in Utrecht.

 • Hogeschooldocent en onderwijsadviseur bij Hogeschool Windesheim, Opleidingen Speciale Onderwijszorg in Zwolle.

 • Docent Hogeschool Domstad, Katholieke Lerarenopleiding Basisonderwijs in Utrecht.

 • leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen in Utrecht.

 • Mentor vroegtijdig schoolverlaters in Amsterdam Oost.

 • Leerkracht voor Moeilijk Lerende Kinderen in Amsterdam Noord.

Publicaties

 • Velthooven van, B. (2008). Probleemgedrag in het voortgezet onderwijs vraagt om systeemdenkers. In: Oppositioneel en Opstandig gedrag in het voortgezet onderwijs, Cahiers Speciale Onderwijszorg nummer 16, 19-29. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.
 • Velthooven, B. van (2009). Passend onderwijs; welke rol past de ambulant begeleider? In: De leraar is partner, Windesheim OSO-boeken, 10, 37-44. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.
 • Co-auteur van:
  • Claasen W., de Bruine E., Schuman H., Simons H. & Velthooven, B. (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. LEOZ-rapport 4. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.
  • Dijkstra, K., Fanchamps, J., Miedema, I. & Velthooven, B. (2009). Vademecum voor de invoering van Regionale Projecten Passend Onderwijs. LEOZ-rapport 2. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.