Over ons » Adviseurs » Margreet van de Water

Margreet van de Water

Aanpak

Als leerkracht/pedagogisch medewerker doe je er toe. Jij maakt het verschil door een relatie met de kinderen aan te gaan en een rijke leeromgeving te creëren waarin ze zich veilig voelen en tot bloei kunnen komen. Door aan te sluiten op hun onderwijsbehoeften en je met name te richten op de stimulerende factoren in plaats van de bedreigende factoren, creëer  je aangrijpingspunten om ieder kind ook daadwerkelijk optimale kansen te kunnen bieden.

Binnen het Marnix Onderwijscentrum werk ik als onderwijsadviseur, verzorg nascholing voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers en werk o.a. als opleidingsdocent voor de Master SEN. Mijn specialisatie is het jonge kind in de basisschool en de voorschoolse periode in al zijn facetten. Naast gedegen theoretische kennis beschik ik over jarenlange praktijkervaring in het basisonderwijs waardoor ik veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk kan aanhalen.

 Mijn aanpak is praktisch en gericht op het inspireren en stimuleren  van mensen.  Wat is er fijner dan dat je aan het eind van een cursus/studiedag het gevoel  hebt  dat je handvatten en inspiratie hebt gekregen waarmee je  morgen daadwerkelijk aan de slag kunt. We werken vanuit een theoretische basis, waarbij de interactie met elkaar een vast onderdeel is:  meningen vormen,  theoretische concepten uitwerken, ideeën opdoen en vooral verder groeien in je eigen professionele ontwikkeling.  Want: Jij doet ertoe!

Expertise

 • Het jonge kind in de basisschool en de voorschoolse periode.
 • Jonge risicokinderen.
 • Handelingsgericht werken.
 • Passend onderwijs bij kleuters.
 • Leerlingenzorg.

Werkervaring/werkverleden

 • Ontwikkelen en uitvoeren van diverse cursussen van het MOC op het gebied van het jonge kind in de basisschool en in de voorschoolse periode (o.a. passend onderwijs bij kleuters, sociaal emotionele ontwikkeling van peuters en kleuters, het creëren van een rijke leeromgeving voor taal en rekenen in de onderbouw, sensomotorische ontwikkeling, hyperactieve kleuters en hun ondersteuningsbehoeften, autisme en aanverwante stoornissen bij kleuters, beginnende geletterdheid, etc.).
 • Opleidingsdocent, studiecoach en onderzoeksdocent Master Special Educational Needs (SEN)
 • Ambulant Begeleider cluster 3 (kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen).
 • Intern Begeleider.
 • Groepsleerkracht en Remedial Teacher.
 • Dyslexiespecialist.
 • Orthopedagoog met als specialisatie moeilijk opvoedbare kinderen en klinische pedagogiek.