Over ons » Michelle Overman

Michelle Overman

Voor mij is de essentie van onderwijs de ‘vorming als mens’ en ‘vorming als medemens’. Als leraar lever je een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan deze vorming. Goed leraarschap zorgt ervoor dat leerlingen inzicht krijgen in wie ze zijn en wat ze kunnen, en hoe ze zich verhouden tot de ander en de wereld om zich heen. Dit betekent dat een leraar doelbewust opvoedt en onderwijst, en voortdurend morele afwegingen maakt wat het beste is voor het kind, en specifiek wat het beste is voor het kind in deze situatie. Dit maakt onderwijs waardevol en waardenvol, waarbij inhoudelijke kennis en ervaring van de leraar  essentieel zijn.

In mijn werk als opleidingsdocent en onderzoeker is de leidende vraag : is wat wij doen goed voor de school, het kind, en de leerkracht. Door na te gaan waar we voor staan, inhoudelijk kennis op te doen en praktijken te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren,  ontwikkel je eigenaarschap en vakmanschap. Wanneer je weet waar je voor staat, en dit stevig kunt beargumenteren, kun je vanuit visie en inzicht handelen. Voor mij gaan onderzoek en praktijk hand in  hand, waarbij onderzoek in het basisonderwijs altijd bijdraagt aan inzicht krijgen in, en het verbeteren en ontwikkelen van je persoon en praktijk. Vóór de kinderen, vóór de leerkrachten, vóór de school.

Werkzaamheden:

Docent post-hbo opleidingen

Onderzoeksbegeleider

Maatwerktrajecten

Opzetten van 2-jarige opleiding voor MBO-4 studenten tot Pedagogisch Educatief Professional

Expertise

Wetenschap & Technologie

Onderwijsethiek

Genderbewust onderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren

Praktijkgericht onderzoek

Opleidingen

Onderwijskunde aan de Rijks Universiteit Groningen/ Universiteit Uppsala, Zweden

PABO Saxion Deventer

Wetenschappelijke publicaties

Overman, M., Vermunt, J.D., Meijer, P.C., & Brekelmans, M. (2018). Teacher–student negotiations during context-based chemistry reform: a case study. Journal of Research in Science Teaching. In Press. Article DOI: 10.1002/tea.21528

Overman M., Vermunt, J. D., Meijer, P. C. Bulte, A. M. W., & Brekelmans, M. (2014). Students’

perceptions of teaching in context-based and traditional chemistry classrooms: Comparing

content learning activities and interpersonal perspectives. International Journal of Science

Education, 36(11), 1871-1901. doi: 10.1080/09500693.2013.880004

Overman, M., Vermunt, J. D., Meijer, P. C., Bulte, A. M. W., & Brekelmans, M. (2013). Textbook Questions in Context-Based and Traditional Chemistry Curricula Analysed from a Content Perspective and a Learning Activities Perspective. International Journal of Science Education, 35(17), 2954-2978.