Over ons » Blog

Wekelijks vertellen onze adviseurs en cursisten in een blog of vlog over de dingen die zij mee maken bij het Marnix Onderwijscentrum. Op een persoonlijke manier nemen zij je mee de school in.

Nieuwsoverzicht

Wel of niet een procesinterventie doen?

Mieke Staal werkt als onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum in Utrecht. Je blijven ontwikkelen is een van haar kernwaarden. Tot nu toe heeft ze het leren vooral gekoppeld aan mensen, waarbij het kind in ontwikkeling vaak een centrale plek speelt. Leren als organisatie is een verkenningstocht waar ze inmiddels middenin zit. 

Wel of niet een procesinterventie doen?

Wie is verantwoordelijk?
De procesbegeleider is aangewezen om het proces te begeleiden, maar niet in zijn eentje verantwoordelijk voor het proces. Ieder teamlid kan een procesinterventie doen. En het ook laten.

Niet ingrijpen
Op de teamdag was een brainstormsessie georganiseerd. Er waren vijf tafels met onderwerpen. Bij iedere tafel zat een procesbegeleider en de overige teamleden gingen per tafel praten over het onderwerp dat bij die tafel hoorde. Met mijn groepje hadden we over drie onderwerpen gebrainstormd toen we aankwamen bij tafel vier. De procesbegeleider had het brede onderwerp ingekaderd en stuurde ons richting een oplossing. Dit paste niet in bij de brainstormflow waar wij inzaten. Vanuit die flow wilden wij verder. De procesbegeleider hield zich vast aan de structuur. Dit is een moment om een interventie te kunnen doen. Ik deed het niet. De aangewezen procesbegeleider ook niet.

Overrulen?
Vier mensen trokken het onderwerp breed en voerden met elkaar een constructief gesprek. Nummer vijf zat achterover en straalde non-verbaal uit dat wat nu gebeurde toch niet helemaal zijn bedoeling was. Vier mensen kregen raakten steeds enthousiaster en durfden buiten de kaders te gaan denken. Nummer vijf begon actief te luisteren en ging rechtop zitten. Vier mensen dachten groot. Nummer vijf ging meedenken. Vijf mensen spraken vol passie over hun vak en de mogelijkheden.

Niet ingrijpen is ook ingrijpen
Niemand deed een procesingreep. Er ontstond iets moois met elkaar. Dat had wel tijd nodig én een persoon werd overruled. Mag dat gebeuren? Ja vonden wij. Waarom? Omdat we daarna alsnog het proces met elkaar bespraken. En benoemden dat bewust niet ingrijpen en kijken wat gebeurt ook een vorm van ingrijpen is.