Aanbod

(Hoog)begaafde kinderen in de school (Hoog)begaafde kinderen in de school

Doe kennis op over passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en leer wat hun (onderwijs)behoeften zijn.

(Hoog)begaafde leerlingen begeleiden (Hoog)begaafde leerlingen begeleiden

Leer om het beleid ten aanzien van hoogbegaafde leerlingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Aan de slag met digitale lessen voor flipping the classroom Aan de slag met digitale lessen voor flipping the classroom

Maak je eigen video-instructies, kennisclips of weblectures ten behoeve van ‘flipping the classroom’.

Aan het werk met eigentijdse muziek! Aan het werk met eigentijdse muziek!

Inzetten van eigentijdse muziek in de bovenbouw met werkvormen uit de verschillende muzikale domeinen zingen, spelen, luisteren en bewegen.

Adviesgesprek schoolidentiteit (gratis) Adviesgesprek schoolidentiteit (gratis)

In het gesprek kunnen we wederzijds verkennen welke vragen en behoeften er op de school spelen rond schoolidentiteit.

Apps in de klas Apps in de klas

Wat kun je allemaal met apps in de klas?

Assessment voor leidinggevenden in het onderwijs Assessment voor leidinggevenden in het onderwijs

Het assessment is een onderzoek dat inzicht geeft in de competenties waarover een kandidaat beschikt en in welke competenties (verder) ontwikkeld kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kleuters Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kleuters

Herken kleuters met kenmerken van autisme en aan autisme verwante stoornissen (PDD) en krijg inzicht in een specifieke, gestructureerde aanpak.

Basic English Skills for Primary School teachers Basic English Skills for Primary School teachers

Leer in een veilige omgeving Engels te gebruiken in lessituaties op de basisschool.

Beeldcoach (basiscursus) Beeldcoach (basiscursus)

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoach Deel 2 Beeldcoach Deel 2

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoach Deel 3 - Niveau 3 Beeldcoach Deel 3 - Niveau 3

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoachen/SVIB Beeldcoachen/SVIB

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beeldcoaching als krachtig middel om het pedagogisch-didactisch klimaat te optimaliseren.

Beredeneerd aanbod binnen een rijke leeromgeving Beredeneerd aanbod binnen een rijke leeromgeving

Creëer binnen je hoeken een beredeneerd aanbod, waarbij je ondermeer de ontwikkeling van rekenvaardigheden en taalvaardigheden stimuleert

Bijlessen kennistoets rekenen Bijlessen kennistoets rekenen

Als je moeite hebt met rekenen en je wilt de verplichte kennistoets rekenen halen, dan kun je besluiten bijlessen te volgen.

Coach in het onderwijs (Post-HBO) Coach in het onderwijs (Post-HBO)

Word gecertificeerd coach. Ondersteun je collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun professionaliteit.

Coach van startende leerkrachten Coach van startende leerkrachten

Coach startende leerkrachten (young professionals) tijdens hun eerste jaren in het onderwijs

Coaching Coaching

Het doel van coaching is bewustwording en het versterken van vaardigheden.

Coaching en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid Coaching en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid

Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van beleid dat tegemoet komt aan de (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde leerlingen en/of het begeleiden van individuele leerlingen.

Coöperatief leren Cooperatief leren

Leer coöperatief leren toe te passen in je eigen onderwijssituatie.

Coördinator Engels Coordinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Ook voor leraren die al taalcoördinator zijn.

Coördinator Lezen (Post-HBO) Coordinator Lezen (Post-HBO)

Lezen is een cruciale vaardigheid in de 21e eeuwse samenleving. Je ontwikkelt je tot specialist om leesplezier, leestechniek en leesbegrip bij leerlingen te bevorderen. Je leert een centrale rol te spelen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van leesonderwijs. Je schrijft een leesbeleidsplan in samenwerking met het team en het management van de school.

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren (Post-HBO) Coordinator Onderzoekend en Ontwerpend leren (Post-HBO)

Heb jij al antwoorden op de vraag hoe Onderzoekend en ontwerpend leren (OLL) een plaats krijgt binnen jouw onderwijs? Ontwikkel je als expert OOL voor jouw school en/of bestuur en geef Wetenschap en technologie structureel een plek in het curriculum.

Coördinator Rekenen (Post-HBO) Coordinator Rekenen (Post-HBO)

Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Coördinator Rekenen (Post-HBO) - middag-avondvariant Coordinator Rekenen (Post-HBO) - middag-avondvariant

Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Coördinator Sociale Veiligheid Coordinator Sociale Veiligheid

Hoe pakken we pesten op school structureel aan? Wat verwachten wij van leraren? Hoe kunnen we ouders hierbij betrekken?

Coördinator Taal (Post-HBO) Coordinator Taal (Post-HBO)

Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, ben je vraagbaak en stimulator voor het team op het gebied van taal en taalonderwijs en ben je degene die de veranderingen planmatig aanpakt.

Cultuurbegeleider (Post-HBO) Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Goed cultuuronderwijs werkt aan creativiteitsontwikkeling van kinderen

Cursus voor herintreders Cursus voor herintreders

Je hebt een pabo-diploma op zak, maar je staat al een tijd niet meer voor klas of je hebt sinds je afstuderen helemaal niet in het basisonderwijs gewerkt. Met de cursus voor herintreders breng je je kennis up to date en doe je langzaam maar zeker weer wat ervaring op. Ook als je kortgeleden al als herintreder gestart bent!

De 'moeilijke groep' De 'moeilijke groep'

Krijg ondersteuning bij een ‘moeilijke groep’. Met de directeur, het zorgteam en de leraar wordt gezocht naar oplossingen.

De leerlingenpopulatie verandert, wat nu? De leerlingenpopulatie verandert, wat nu?

Leer als team krachtig leren omgaan met toenemende culturele en religieuze diversiteit, bepaal de visie en werk aan verbinding.

De rol van de bovenschools opleidingscoördinator De rol van de bovenschools opleidingscoordinator

De BOC is de spin in het web van het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling. Hoe kan je goed vormgeven aan de rol en wat wordt er van je verwacht?

De vreedzame school De vreedzame school

De Vreedzame School wil het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school veranderen. Het gaat om het werken aan de identiteit van de school als democratische gemeenschap waarin ieder gezien en gehoord wordt en verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen én leraren geoptimaliseerd worden.

Diagnosticerend onderwijzen Diagnosticerend onderwijzen

Leer als rekencoördinator diagnosticerend onderwijzen bij rekenen vorm te geven in jouw school. Ontdek wat leerkrachten hiervoor nodig hebben en hoe je ze daarbij kunt begeleiden?

Dyscalculie en ernstige rekenproblemen begeleiden Dyscalculie en ernstige rekenproblemen begeleiden

Leer om te gaan met dyscalculie en ernstige rekenproblemen in je de school. Wil jij kinderen met dyscalculie en problemen bij rekenen helpen? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Een passende methode godsdienst/levensbeschouwing Een passende methode godsdienst/levensbeschouwing

Verken het aanbod van methodes godsdienst/levensbeschouwing met (een deel van) het team, experimenteer ermee, kom tot een afgewogen keuze en word persoonlijk begeleid bij de invoering.

Een vreedzame schoolidentiteit Een vreedzame schoolidentiteit

Leer een authentieke verbinding te maken tussen De Vreedzame School en de levensbeschouwelijke identiteit van je school.

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1) Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Eerste cursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2) Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Vervolgcursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de tweede stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Filosoferen met kinderen Filosoferen met kinderen

Leer wat filosoferen met kinderen is, ervaar wat het kan opleveren en oefen je eigen vaardigheden om met leerlingen denkgesprekken te voeren.

Gedifferentieerd reken-wiskundeonderwijs vormgeven in de dagelijkse praktijk Gedifferentieerd reken-wiskundeonderwijs vormgeven in de dagelijkse praktijk

Leer beter om te gaan met de verschillende rekenniveaus in de klas, leerlingen op hun niveau uit te dagen tijdens de rekeninstructie en verlengde instructie op een effectieve wijze vorm te geven.

Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO) Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het gebied van leren én gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu.

Geschiktheidsonderzoek zij-instroom Geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Om als zij-instromer aan de slag te kunnen gaan in het primair onderwijs is het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek verplicht.

Groepsoverzichten en groepsplannen Groepsoverzichten en groepsplannen

Krijgt ondersteuning bij het invullen van groepsoverzichten en groepsplannen, zodat je dit zo efficiënt en effectief mogelijk kunt doen.

Het brein van het jonge kind Het brein van het jonge kind

Leer welke belangrijke ontwikkeling peuters en kleuters doormaken op het gebied van zelfregulatie en welke rol de executieve functies hierbij spelen. Ontwikkel vaardigheden om in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden.

Het coachen van leraren (basis) Het coachen van leraren (basis)

Coaching is een begeleidingsactiviteit, gericht op leren in de organisatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de taakuitvoering van de leraar in het primair onderwijs op een hoger niveau gebracht. Coachen is: ondersteuning van het leren van de ander met als doel nieuw professioneel gedrag te verwerven.

In gesprek met ouders (en kinderen) In gesprek met ouders (en kinderen)

Hoe communiceer je handig met ouders, ook als er kinderen bij zijn? Leer gesprekken te voeren vanuit een duidelijke structuur, vanuit jouw eigen stijl, met minder gedoe en meer begrip voor elkaar.

Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO)

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) Middag/avondvariant Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) Middag/avondvariant

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Intern Begeleider Top-opleiding (Post-HBO) Intern Begeleider Top-opleiding (Post-HBO)

Geef vorm aan het zorgbeleid (analyseren van alle zorgactiviteiten en op basis daarvan adviezen geven over ontwikkelen van het – bovenschools – zorgbeleid). Geef leiding aan veranderingsprocessen ten aanzien van de leerlingenzorg.

Intern coördinator Opleiden in de school (kort) Intern coordinator Opleiden in de school (kort)

Na deze cursus ben je gekwalificeerd voor het begeleiden en opleiden van studenten van de Marnix Academie op de partnerschool in het kader van Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Als intern coördinator (schoolopleider) ben je binnen het Partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school.

Intern coördinator Opleiden in de school (lang) Intern coordinator Opleiden in de school (lang)

Na deze cursus ben je gekwalificeerd voor het begeleiden en opleiden van studenten van de Marnix Academie op de partnerschool in het kader van Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Als intern coördinator (schoolopleider) ben je binnen het Partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school.

Jonge Kind Specialist (Post-HBO) Jonge Kind Specialist (Post-HBO)

Ontwikkel onderwijsaanbod voor het jonge kind en geef dit vorm in de praktijk.

Kinderen en echtscheiding Kinderen en echtscheiding

Zorg dat kinderen van gescheiden ouders zich gehoord voelen. Leer omgaan met de vragen van gescheiden ouders.

Kinderen en rouw Kinderen en rouw

Weet wat kinderen en teamleden nodig hebben bij rouw in school. Krijg inzicht in goede werkvormen, draaiboeken en (voor)leesboeken.

Kleuters met concentratieproblemen en/of (kenmerken van) hyperactiviteit Kleuters met concentratieproblemen en/of (kenmerken van) hyperactiviteit

Ken de (verschillende) oorzaken van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en schep een veilige, gestructureerde omgeving, waarin kinderen tot hun recht komen.

Krachtig gesprekken voeren Krachtig gesprekken voeren

Leer op een open, creatieve manier gesprekken te voeren, zodat doelen sneller worden gehaald en conflicten op een goede manier worden opgelost.

Kunst, cultuur en creativiteit Kunst, cultuur en creativiteit

Je vindt eigen antwoorden voor kunst en cultuur op school. Beeldende vorming als middel voor creativiteitsontwikkeling.

Kunst- en cultuursafari Kunst- en cultuursafari

Ontdekkingen in de eigen schoolomgeving voor het ontwikkelen van verbeeldende lessen.

Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO) Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO)

Ontwikkel orthopedagogische en orthodidactische competenties en leer het onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Post-HBO) Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Post-HBO)

Wordt een vakspecialist die veilig en betekenisvol bewegingsonderwijs geeft aan groep 3 tot en met 8 en draag bij aan een actieve omgeving in en rond de school.

Leerkrachtcoach van zij-instromer en aankomende leerkracht Leerkrachtcoach van zij-instromer en aankomende leerkracht

Coach zij-instromers en betaalde deeltijders bij de start van hun carrière in de school.

Lerarenopleider Lerarenopleider

Een lerarenopleider is de leraar van de leraar en dat vraagt specifieke vaardigheden. Toon aan de je beschikt over de bekwaamheden van een lerarenopleider en registreer je bij de Vereniging van Lerarenopleiders ( VELON).

Lesson Study als effectieve vorm van teamleren - Power to the teachers Lesson Study als effectieve vorm van teamleren - Power to the teachers

Lesson Study is een vorm van teamleren die in Japan is ontwikkeld en daar intensief wordt gebruikt. De laatste jaren zien we ook in Nederland een toenemende belangstelling. Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode, waarbij een groep leerkrachten samen een les ontwikkelt. .

Losser van de rekenmethode voor sterker onderwijs Losser van de rekenmethode voor sterker onderwijs

Leer op een verantwoorde wijze de rekenmethode aan te passen. Krijg zicht op de algemene leerlijnen rekenen en ontwikkel inspirerende lessen aansluitend bij de leerdoelen van de eigen rekenmethode.

Master Educational Leadership (MEL) Master Educational Leadership (MEL)

Wil je excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou.

Master Leren en Innoveren Master Leren en Innoveren

Het invoeren van vernieuwingen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een weerbarstig proces en valt of staat met de aansturing van het vernieuwingsproces. Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkel je de kwaliteiten van teacher leader die noodzakelijk zijn om een dergelijk veranderings- of innovatieproces in je school te starten en te begeleiden.

Master Passend Meesterschap (MPM) Master Passend Meesterschap (MPM)

Je werk als leerkracht is altijd in beweging. Zo is door de komst van passend onderwijs de diversiteit aan leerlingen in de groep toegenomen. Dat leidt tot complexe onderwijssituaties. Tegelijkertijd wordt van jou verwacht dat je het beste uit alle leerlingen haalt. Maar hoe doe je dat? Met de Master Passend Meesterschap ontwikkel je je eigen visie en word je expert in gedrag en leren.

Masterclasses voor Rekencoördinatoren Masterclasses voor Rekencoordinatoren

Professionaliseer je als rekenspecialist of rekencoördinator op een aantal actuele thema’s van het reken-wiskunde onderwijs en wissel uit met collega’s

Masterclasses voor young professionals Masterclasses voor young professionals

Voor leerkrachten die korter dan 5 jaar werkzaam zijn in het onderwijs

Meer focus door muzikale energizers! Meer focus door muzikale energizers!

Meer concentratie en luisterplezier door het inzetten van muzikale energizers en luisteractiviteiten tijdens de lessen.

Meer lijn in muzieklessen met kleuters Meer lijn in muzieklessen met kleuters

Werk aan de muzikale ontwikkeling van kinderen door een goede opbouw in de aangeboden muziekactiviteiten.

Meertaligheid aan zet - Benut het volledig taalrepertoire van meertalige leerlingen. Meertaligheid aan zet - Benut het volledig taalrepertoire van meertalige leerlingen.

Je leert de thuistalen en talen in de omgeving van leerlingen in te zetten bij het leren van (Nederlands als tweede) taal én bij het leren leren. Ontwikkel een houding waarin meertaligheid bewust een plaats krijgt in alle lessen!

Mentorentraining ‘in-company’ Mentorentraining ‘in-company’

Begeleid op een professionele manier studenten van de Marnix Academie, binnen Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

Met energie en passie voor de klas Met energie en passie voor de klas

Kies voor vitaliteit en plezier in je werk

Met plezier samenwerken met ouders Met plezier samenwerken met ouders

Ontwikkel vaardigheden om met meer plezier samen te werken met ouders en krijg inzicht in wat ‘goed’ ouderschap en ‘goed’ opvoeden voor jou betekent.

Mondelinge taalvaardigheid leren observeren! Mondelinge taalvaardigheid leren observeren!

Je leert de mondelinge taalvaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Vervolgens weet je hoe er gericht kan worden gewerkt aan de concrete doelen om mondelinge taalvaardigheid te verbeteren. Leer omgaan met formatief evalueren en het instrument "mondeling op maat' voor groep 3-8 en/of 'Praatjes Peilen' groep 1/2 (SLO). Daarbij kun je het belang van mondelinge taalvaardigheid als voorwaarde voor het leren lezen en schrijven onderbouwen vanuit de literatuur én de praktijk.

Muziek en ICT Muziek en ICT

Daag kinderen muzikaal uit met verschillende muziekapps en programma's.

Muziek in de onderbouw Muziek in de onderbouw

Verhoog de concentratie, het leerrendement en het plezier bij cognitieve vakken door deze te ondersteunen met muziek.

Omgaan met opvallend gedrag Omgaan met opvallend gedrag

Krijg inzicht in de vraag die het kind stelt met zijn opvallende gedrag en word je bewust van jouw eigen omgang met dit gedrag.

Onderwijs aan nieuwkomers Onderwijs aan nieuwkomers

In deze studiebijeenkomsten worden de belangrijke aspecten verkend van het onderwijs aan een vluchteling/ asielzoekers leerling (nieuwkomers). Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? Hoe bied je de structuur die deze leerlingen nodig hebben? Welke pedagogische en didactische vaardigheden zijn er nodig?

Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas (tips & tools) Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas (tips & tools)

Geef (bestaande) lessen ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (OOL) vorm in je eigen praktijk. Aan de hand van praktische inzichten, tips en tools ervaar je hoe verrijkend onderzoekend en ontwerpend leren kan zijn. Voor jou en voor je leerlingen!

Onderzoekend en ontwerpend leren met jonge kinderen Onderzoekend en ontwerpend leren met jonge kinderen

Aan de slag met digitale leermiddelen bij onderzoekend en ontdekkend leren met jonge kinderen.

Online coaching Online coaching

Steeds meer mensen kiezen voor begeleiding via internet. Coaching via e-mail is een vorm van coaching die inmiddels zeer succesvol blijkt te zijn.

Ontdeklab Computational thinking en programmeren Ontdeklab Computational thinking en programmeren

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van 'computational thinking'. Dit zien wij als creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen, waarbij leren programmeren belangrijk is.

Ontdeklab Creatief ontwerpen en Maker Education Ontdeklab Creatief ontwerpen en Maker Education

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van creatief ontwerpen en maken. In het Ontdeklab maken ze bijvoorbeeld kennis met diverse technologische tools die ze daarbij kunnen inzetten.

Ontdeklab Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) Ontdeklab Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. In het Ontdeklab maken zij bijvoorbeeld kennis met diverse technologische tools die ze kunnen inzetten bij onderzoeken en ontwerpen.

Ontwikkelen en begeleiden van uitdagend onderwijs Ontwikkelen en begeleiden van uitdagend onderwijs

Leer uitdagend onderwijs te ontwikkelen en te begeleiden. Hiermee zorg je voor aansprekend onderwijs voor álle leerlingen en richt je jouw onderwijs met passie in.

Oplossingsgericht werken aan eigenaarschap van de groep/klas Oplossingsgericht werken aan eigenaarschap van de groep/klas

Leer als teams hoe je oplossingsgericht werkt en een sfeer in de school/klas neerzet waarin alle kinderen tot leren komen en verantwoordelijk nemen voor zowel het groepsleerproces als het eigen leerproces.

Pedagogisch Specialisme (MBO plus) - verdiepingscursus Pedagogisch Specialisme (MBO plus) - verdiepingscursus

Leer meer over de kinderen met wie je dagelijks werkt op school, de peuterspeelzaal of in de opvang.

Proefstuderen Master Passend Meesterschap (MPM) Proefstuderen Master Passend Meesterschap (MPM)

Het volgen van een masteropleiding lijkt je wel wat en de Master Passend Meesterschap (MPM) spreekt je aan? Je wilt graag eerst beter weten wat de master inhoudt? Kom dan dit voorjaar op de Marnix Academie ‘proefstuderen’. Een ideale mogelijkheid om je te oriënteren op deze master.

Reken anders! - Rekenen en onderwijs anders organiseren. Reken anders! - Rekenen en onderwijs anders organiseren.

Pas als team het reken-wiskundeonderwijs aan bij de gekozen nieuwe visie op onderwijs.

Rekenen op spel! Verantwoord inpassen van rekenen-wiskunde tijdens het spelen van kinderen. Rekenen op spel! Verantwoord inpassen van rekenen-wiskunde tijdens het spelen van kinderen.

Verrijk het vrije spel van kinderen met rekenen-wiskunde, waardoor het een reken-wiskundige impuls krijgt!

Schoolcontactpersoon/Interne contactpersoon Schoolcontactpersoon/Interne contactpersoon

Doe kennis op van de rol en de taak van de schoolcontactpersoon binnen de schoolorganisatie en krijg handvatten om als contactpersoon aan de slag te kunnen gaan.

Sensomotorische ontwikkeling in de kleutergroepen Sensomotorische ontwikkeling in de kleutergroepen

Je hebt inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind en hebt kennis van concrete mogelijkheden voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling binnen je eigen klassensituatie.

Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (Post-HBO) Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (Post-HBO)

Wat is er nodig om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan (mogelijk) hoogbegaafde leerlingen? Op welke wijze kun je deze leerlingen signaleren en begeleiden? Welk onderwijsaanbod is passend? Hoe kun je dit inbedden in het schoolbeleid? Welke leerkrachtvaardigheden zijn hierbij nodig?

Specialist Leerproblemen-RT basis (Post-HBO) Specialist Leerproblemen-RT basis (Post-HBO)

Leer op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Begeleid kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post-HBO) Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post-HBO)

Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Specialist Sportieve en Gezonde School (Post-HBO) Specialist Sportieve en Gezonde School (Post-HBO)

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, pres-teren namelijk ook beter! Wil jij een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van gezondheid en bewegen? Dan is deze post-hbo-opleiding wellicht iets voor jou!

Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e eeuws leren (Post-HBO) Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e eeuws leren (Post-HBO)

Succesvol aan de slag met onderwijsontwikkeling op het gebied van toekomstgericht onderwijs.

Spel en spelbegeleiding bij jonge kinderen Spel en spelbegeleiding bij jonge kinderen

Leer hoe de spelontwikkeling bij jonge kinderen verloopt, welke vormen van spelbegeleiding er zijn en op welke wijze je deze kunt inzetten in jouw onderwijs.

Spelend leren en ontdekken door drama Spelend leren en ontdekken door drama

Leer hoe je drama kunt gebruiken bij het behalen van de leerdoelen van andere vakken en hoe drama bijdraagt aan de sociale, morele en intellectuele autonomie van kinderen.

Stelonderwijs; hoe kan ik kinderen daarbij betekenisvol begeleiden? Stelonderwijs; hoe kan ik kinderen daarbij betekenisvol begeleiden?

Leren hoe je al je leerlingen met plezier aan het schrijven kunt krijgen, hoe je hun schrijfproces kunt begeleiden en zo gericht kunt werken aan hun schrijfvaardigheid.

Studiebijeenkomst Engels vvto, hoe pak je het aan? Studiebijeenkomst Engels vvto, hoe pak je het aan?

Maak een start met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Supervisie Supervisie

In supervisie reflecteer je op werkervaringen en oefen je met nieuw gedrag.

Teambijeenkomst Ontdeklab ‘naar toekomstgericht onderwijs’ Teambijeenkomst Ontdeklab ‘naar toekomstgericht onderwijs’

Met je eigen team wordt op een onderzoeksmatige wijze gewerkt aan het vormgeven van toekomstgericht onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van het Marnix Ontdeklab en de digitale tools.

Trainer (Update) Mentorentraining Trainer (Update) Mentorentraining

Ontwikkel je eigen ( update) mentorentraining en leer hoe je die kunt uitvoeren.

Update Intern Coördinator Opleiden in de school Update Intern Coordinator Opleiden in de school

Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het opleiden en beoordelen van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Update Mentorentraining ‘in-company’ Update Mentorentraining ‘in-company’

De mentor speelt een cruciale rol in de opleiding van de student. Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het begeleiden en opleiden van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Vakspecialist muziek (Post-HBO) Vakspecialist muziek (Post-HBO)

Er is een grote vraag naar leraren basisonderwijs die gespecialiseerd zijn in het vak muziek en die zo kunnen bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school. Ook is er behoefte aan breed inzetbare vakspecialisten muziek die als begeleider van collega’s in andere klassen bijzondere taken kunnen verrichten, kartrekkers zijn voor muzikale activiteiten en bijvoorbeeld een schoolkoor of schoolorkest leiden.

Van grammen naar kilo’s: de systematiek van het metriek stelsel Van grammen naar kilo’s: de systematiek van het metriek stelsel

Geef kinderen inzicht in de systematiek van het metriek stelsel, zodat ze grip krijgen op het rekenen met de verschillende maten

Versterk de projectles! Meten en meetkunde, resultaten verbeteren Versterk de projectles! Meten en meetkunde, resultaten verbeteren

Meet- en meetkunderesultaten omhoog door doelgerichte onderzoekende ontwerpen voor meten en meetkunde.

Visie op identiteit, verwoord en verbeeld Visie op identiteit, verwoord en verbeeld

Vind antwoord op de vraag: Wat is kenmerkend voor onze identiteit en hoe communiceren we dat naar buiten?

Vitaal blijven Vitaal blijven

Leer omgaan met de altijd terugkerende drukte in je onderwijspraktijk. Ontdek aan de hand van praktische oefeningen hoe je bewust kunt werken aan je eigen vitaliteit en die van je leerlingen.

Vrijdagmatinee ‘Een andere kijk op ouders en ouderschap’ Vrijdagmatinee ‘Een andere kijk op ouders en ouderschap’

Samenwerking leraar, ouders en kind is belangrijk, maar…. Ervaar jij ook dat contacten met ouders soms stroef verlopen? Dat je, ondanks alle tips en trucs die beschikbaar zijn, het samenwerken niet altijd makkelijk vindt? Laat je dan meenemen in Een andere kijk op ouders en ouderschap tijdens het Vrijdagmatinee van 8 februari 2019.

Vrijdagmatinee ‘Lesson Study, daar wil ik meer van weten!’ Vrijdagmatinee ‘Lesson Study, daar wil ik meer van weten!’

Lesson Study. Het is populair, je hoort er veel over, maar wat is het precies? Praktisch gezien is het samen een les voorbereiden, deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aanpassen. De waarde zit vooral in de samenwerking tussen leerkrachten om betere lessen te geven en tegelijk te werken aan de eigen professionalisering. Lesson Study is een bewezen effectieve wijze van professionaliseren en wordt behalve in Japan ook veel in de VS gebruikt.

Week van de religie op jouw school Week van de religie op jouw school

Leer een informatieve projectweek op te zetten over religie, die van betekenis is voor leerlingen met verschillende religieuze achtergronden.

Welke levensbeschouwelijke positie past bij onze school? Welke levensbeschouwelijke positie past bij onze school?

Een duidelijke levensbeschouwelijke positie van de school. Je gaat verschillende scenario’s verkennen en een keuze maken voor een positie.

Welke levensbeschouwelijke positie past bij onze school? Welke levensbeschouwelijke positie past bij onze school?

Een duidelijke levensbeschouwelijke positie van de school. Je gaat verschillende scenario’s verkennen en een keuze maken voor een positie.

Werk met muziek aan de groepsdynamiek! Werk met muziek aan de groepsdynamiek!

Leer spelen en componeren met schoolinstrumenten, boomwhackers, digitale beats en zelfgemaakte instrumenten voor en met de kinderen.

Werken aan eigenaarschap bij leerlingen Werken aan eigenaarschap bij leerlingen

Leer wat je als leerkracht kunt doen en laten (!) om kinderen zelf meer regie te geven over hun leren.

ZelfKonfrontatiemethode (ZKM®) ZelfKonfrontatiemethode (ZKM®)

Bij vragen rond stress en burn-out, leiderschap en loopbaan

Zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs Zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs

Ben je nu leidinggevende in een ander werkveld dan het onderwijs en ambieer je de functie van directeur op een basisschool? En wil je werken als eindverantwoordelijke met een stevige maatschappelijke opdracht? Dan is deze éénjarige zij-instroomopleiding iets voor jou.

Geen opleidingen gevonden

Zoeken

Soort

Thema's

Periode

Prijs

Doelgroep

Studiebelastinguren

Uitsluitend maatwerk

Aantal bijeenkomsten