Over ons » Visie

Het is onze ambitie kennispartner van scholen in onze regio te zijn en leraren, schoolteams, directie en bestuur te ondersteunen bij hun voortgaande professionalisering. Vernieuwend onderwijs is het centrale begrip in de visie van het Marnix Onderwijscentrum (MOC). Wij bouwen daarmee voort op de innovatieve doelstelling van de Marnix Academie, protestants-christelijke hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs. Het MOC is een zelfstandig onderdeel van de hogeschool. Het grote voordeel van deze relatie is wederzijdse uitwisseling van kennis en diensten. Zo worden onze medewerkers ‘gevoed’ vanuit de hogeschool en vice versa.

Het MOC is een partner voor schoolontwikkeling met een eigentijdse aanpak. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsconcepten, (ortho)pedagogiek, schoolorganisatie, begeleiding van professionals leer- en vormingsgebieden. Zij mogen worden aangesproken op hun competenties.

De autonomie van de klant is het vertrekpunt bij onze dienstverlening. Er wordt vraaggestuurd gewerkt, maar wel meegedacht bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. De eventueel benodigde ondersteuning wordt op maat geleverd. Het gedachtegoed van een lerende organisatie is de basis bij de uitvoering van onze dienstverlening. Een hechte en langdurige relatie met klanten stelt ons in staat om de behoefte van de klanten te kennen. Dit leidt tot wederzijdse inspiratie.