Marnix Netwerk Jonge Kind Specialisten » Inschrijven netwerkdag

Inschrijven Netwerkdag

 

Thema: Spel en de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen
 

Ook dit jaar organiseren we een netwerkdag, speciaal voor iedereen die de geregistreerde post-HBO Opleiding Jonge Kind Specialist of de Master SEN, leerroute Jonge Kind volgt of heeft gevolgd. En…….. je mag een collega meenemen.


Er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Deze ontwikkeling is afhankelijk van veel factoren. Allerlei invloeden spelen een rol. Spel kan daarbij een belangrijke rol spelen. Spel is nodig om de wereld te ontdekken. Met spel speelt je kind de wereld na, hij verwerkt hij zijn ervaringen door middel van spel. Door te spelen, krijgt hij meer zelfvertrouwen. Hij leert de wereld beter te begrijpen. Kinderen die goed kunnen spelen, kunnen ook buiten het spel beter reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ze ontplooien zich beter en gemakkelijker. Dit staat dan ook in onze netwerkdag centraal. 

Het programma
We zijn bijzonder verheugd dat Bert van Oers die dag de keynote verzorgt. Daarnaast zijn er drie workshops van 60 minuten die je allemaal kunt volgen en natuurlijk is er weer volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten en (inhoudelijk) van gedachte te wisselen. Tenslotte laten alumni mooie voorbeelden uit hun eigen praktijk zien.

Key note - Prof. Dr. Bert van Oers
We vinden het fantastisch dat Bert van Oers op onze alumnidag een inleiding verzorgt. Gedurende anderhalf uur neemt hij ons mee in spelontwik-keling, spelbegeleiding en de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Er is alle tijd om hem vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Drie workshops van 60 minuten

Kinderen en hun gescheiden ouders - Henriëtte Hoogenkamp
Als ouders gaan scheiden, heeft dat invloed op de kinderen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vragen zich vaak af hoe ze daar goed op kunnen inspelen: wat hebben de kinderen nodig, wat helpt en wat juist niet? En ook: hoe kun je het best met de ouders hierover in gesprek gaan? Deze vragen staan centraal in de workshop 'Kinderen en hun gescheiden ouders'.

Traumasensitief lesgeven - Esther Pross
Kinderen op een Taalschool hebben allemaal meegemaakt dat ze naar een ander land zijn verhuisd, soms vanwege oorlog of geweld in hun eigen land. Dit zijn grote gebeurtenissen voor kinderen. Ze moeten wennen aan een andere taal, land en mensen en kunnen hun familie, vrienden, school, land en hun eigen gewoontes missen. Dit kan invloed hebben op de  sociaal-emotionele ontwikkeling en hun leerprestaties. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is spelen de manier  om gevoelens te uiten, gevoelens te verwerken en de wereld te ontdekken. Wat het kind nog niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe je in de klas traumasensitief kan lesgeven.

Beeldcommunicatie, verbeeldend spel en verwoorden -  Sanne Verbruggen
In deze workshop gaan we in op verbeeldend spel en beeldcommunicatie in spelbegeleiding. Een groot gedeelte van de workshop bestaat uit het zelf ervaren en praktisch leren toepassen hiervan.

Kosten
€ 80,-, inclusief lunch

Planning
Woensdag 16 januari 2019, 10.00-16.30 uur

Aanmelden