Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Nieuw: Teambeurs primair onderwijs

Van 1 mei tot 15 oktober 2017 kan de Teambeurs primair onderwijs worden aangevraagd.

Nieuw: Teambeurs primair onderwijs

De nieuwe regeling Teambeurs van het Ministerie van Onderwijs voor masteropleidingen past geheel binnen de visies van de Master Leren en Innoveren en de Master Passend Meesterschap van de Marnix Academie, dat innoveren alleen effectief is met behulp van collectief praktijkonderzoek. Dat wil zeggen dat de leraar die de master Leren en Innoveren volgt samen met collega’s in een professionele leergemeenschap de innovatie in de school vormt geeft. Met de Master Passend Meesterschap kan samen met collega’s gewerkt worden aan de pedagogische visie op inclusief onderwijs in de 21e eeuw. De Teambeurs kan ook worden aangevraagd voor de Master Toekomstgericht Onderwijs (start januari 2018).

Met de Teambeurs primair onderwijs kan er voor alle participanten subsidie aangevraagd worden. Hieronder wordt de regeling kort beschreven.

Van 1 mei tot 15 oktober 2017 kan de teambeurs voor het primair onderwijs worden aangevraagd. De teambeurs is bedoeld om meer leraren in het primair onderwijs op te leiden tot masterniveau en om de schoolontwikkeling binnen een school duurzamer te maken. De teambeurs vervangt de regeling Vierslagleren.

De teambeurs kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van het basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs samen met een team van leraren en betrokken schoolleider(s). Het team bestaat tenminste uit twee leraren van dezelfde school of hetzelfde bestuur.

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de studiekosten en de vervanging van de leraren. Vanuit de subsidieregeling krijgen de leraren na afloop van de studie een jaar de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Ook biedt de regeling middelen om leraren die de masteropleidingen niet volgen erbij te betrekken. Tot slot zijn er middelen voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de masteropleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

Voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de aanvraagprocedure en de hoogte van de subsidie, zie website overheid en DUS-I

Filmpje behorend bij de Teambeurs .