Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Nieuwe subsidieregeling OCW 100% dekkend voor pos-hbo-opleiding Cultuurbegeleider

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Nieuwe subsidieregeling OCW 100% dekkend voor pos-hbo-opleiding Cultuurbegeleider

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider die door de Marnix Academie wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000,- , literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat de aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator succesvol hebben afgerond óf taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie én door de opleiders, na een assessment, worden aangenomen.

De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant, geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.