Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Specialist Nieuwkomersonderwijs geregistreerd

De Toetsingscommissie van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland heeft positief geadviseerd voor registratie van de post-hbo-opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs bij Stichting Post HBO Nederland.

Specialist Nieuwkomersonderwijs geregistreerd

Citaat uit de motivatiebrief.

Beoordeling
Naar het oordeel van de Toetsingscommissie geeft Marnix Academie in de aanvraag een helder antwoord op alle vragen die in de toetsingsprocedure staan vermeld. In het aanvraagdossier is deze procedure qua opbouw nauwgezet gevolgd. In het aanvraagdossier heeft de opleiding op een heldere wijze de relevantie voor het werkveld beschreven.

Sterke punten vindt de commissie:
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van feedback, feed forward en een voortgangsassessment.
Er wordt gewerkt aan de competenties:

  • de student kan omgaan met het gevoel tekort te schieten in pedagogische steun en
  • de student is in staat te communiceren met nieuwkomers die weinig of geen Nederlands spreken.

Er is een heldere verdeling van de competenties die per bijeenkomst aan bod komen. Kwalitatief goed geformuleerde beoordelingscriteria voor het meesterstuk.

Eindoordeel:
Het eindoordeel is zonder voorwaarden positief.