Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst Jonge Kind Specialist met leidinggevenden

6 december 2018 Nieuws Jonge Kind Specialist

Bij peuters en kleuters begint alles met spontaniteit en nieuwsgierigheid. Maar, waaraan moet een Jonge Kind Specialist voldoen? Op 26 november 2018 vond een speciale bijeenkomst van de post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist plaats. 's Ochtends schoven leidinggevenden, intern begeleiders en/of directeuren van de studenten aan.

 

Bijeenkomst Jonge Kind Specialist met leidinggevenden

Tijdens de studieochtend werden de volgende thema’s opgepakt:

Hoe zien jullie de rol van de Jonge Kind Specialist in de School; het belang van spel in het onderwijs aan jonge kinderen; Kleuters geef ze de ruimte! Maar hoe ziet die eruit?; Op welke manier sluit de werkwijze van de leerkracht aan op het leren van het jonge kind?

De leidinggevenden waren onder de indruk van de kwaliteit en het creatief denkvermogen van de groep en kregen nieuwe inzichten. Vooral de betrokkenheid met elkaar viel op. De studenten op de JKS post-hbo opleiding komen uit diverse hoeken, zoals pedagogisch medewerkers van de voor- en naschoolse opvang, leerkrachten uit groep 1 / 2 en coördinatoren van de onderbouw.

Studenten geven aan in korte tijd al veel in beweging te hebben gekregen en aan het denken te zijn gezet over het eigen handelen. Anderen laten weten weer plezier in het werk te hebben vooral de uitwisseling met elkaar wordt als inspirerend ervaren. Tijdens de studieochtend gaven de leerteams een aftrap op hun onderwerp. Vervolgens werd er in een world café werkvorm met elkaar in gesprek gegaan.

Onder de besproken thema’s kwamen onder andere de volgende zaken naar voren. Een Jonge Kind Specialist is ook een coach – gesprekspartner  binnen collegiale consultatie. Een Jonge Kind Specialist is ook een voortrekker van een leerteam en borgt de verandering. Wat heeft het kind/de groep nodig? Hoe zet ik materiaal in? Resultaatgericht of procesgericht. Kleuters geef ze de ruimte! Niet alleen materiële ruimte, maar is er ruimte voor eigen creativiteit?  Dilemma: waar liggen de grenzen in keuzevrijheid? Spel is noodzakelijk voor een leven lang leren: Kind is van nature nieuwsgierig en wil leren, spel is de motor! Niemand heeft het tegendeel ooit bewezen.

Meer studie-bijeenkomsten met leidinggevenden zullen volgen binnen andere opleidingen, zoals bijvoorbeeld Specialist Leerproblemen-RT basis en Gedragsspecialist.