Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Herintreders opnieuw in beeld

31 oktober 2019 Nieuws

Herintreders opnieuw in beeld bij terugdringen van het lerarentekort. De overheid verlengt de subsidie die scholen kunnen aanvragen voor het bekostigen van een goede training en begeleiding aan herintreders voor de klas. 

 

Herintreders opnieuw in beeld

Het stimuleren van herintreden is nog steeds van belang bij het verminderen van het lerarentekort. De subsidieregeling voor herintreders is daarom verlengd tot november 2020. Per herintreder kan het bevoegd gezag een subsidie van € 2.500 euro aanvragen.
Leerkrachten die willen terugkeren in het onderwijs hebben met scholing  een goede voorbereiding en meer kans tot slagen. Schoolbesturen die een leerkracht aannemen, kunnen nu gebruik maken van tegemoetkoming van € 2.500 die de school kan inzetten om de leerkracht een opfriscursus te bieden of extra begeleiding. De invulling bepaalt de school samen met de leerkracht.
De criteria voor het aanvragen van subsidie zijn de volgende:
- de herintreder is mindest 12 maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
- de herintreder is benoemd/aangesteld tussen 1 augustus 2017 en 1 november 2020
- de herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.