Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Het onderwijs van de toekomst

Door Martine van Schaik

Tja, wat kun je weten over het onderwijs van de toekomst? In hoeverre kun je de toekomst voorspellen en weten wat kinderen nodig hebben om in de toekomst te kunnen werken en leven? Hoe richten we het onderwijs zo in dat kinderen voorbereid zijn op een onzekere toekomst? Martine van Schaik neemt ons mee in haar blog over het onderwijs van de toekomst.

Het onderwijs van de toekomst
Ontwikkelingen in het onderwijs
Natuurlijk kun je niet weten wat er in de toekomst nodig is en wat er van de huidige leerlingen, in de toekomst precies verwacht wordt, maar we weten wel, dat de maatschappij verandert en technologische ontwikkelingen een enorme vlucht nemen. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op andere vaardigheden en hieraan worden ook andere eisen gesteld. Door de technologisering van de maatschappij, ontstaan er ook nieuwe beroepen, terwijl sommige bestaande beroepen verdwijnen. Om onze leerlingen goed voor te kunnen bereiden op hun toekomst, is het belangrijk goed te doordenken welk onderwijs we aanbieden aan de kinderen, en met welk doel. 
 
Complexe vraagstukken
Dit is een grote opgave, zeker gezien de complexe vraagstukken waar het onderwijs voor staat, zoals het lerarentekort, overvolle klassen, en passend en inclusief onderwijs. Echter door samen na te denken met elkaar, over het onderwijs van de toekomst, sta je stil bij vragen als:
  • wat hebben de leerlingen van nu in ieder geval WEL nodig in de toekomst?
  • welke kennis en vaardigheden BLIJVEN belangrijk? 
  • welke vaardigheden zijn voor IEDEREEN van meerwaarde in zijn verdere leven? 
Door vast te stellen wat in ieder geval een plek moet krijgen in het onderwijs van de toekomst blijf je met elkaar scherp, kom je tot de KERN van het onderwijs. Een uitdaging die ik, als onderwijsadviseur, elk schoolteam gun!  
 
Discussie over het onderwijs van de toekomst
Tegelijkertijd is de ‘discussie’ over het onderwijs van de toekomst en wat daar precies in moet komen al even gaande. Denk aan ‘Ons Onderwijs 2032’ en ‘Curriculum.nu’. Ook zijn er scholen die op eigen initiatief het onderwijs anders zijn gaan organiseren (Unit-onderwijs, leerstof jaarklassensysteem loslaten, …) en er zijn scholen die Wetenschap en Technologie (of ICT) als speerpunt hebben genomen voor hun onderwijs. Zij zijn bijvoorbeeld op zoek gegaan naar het op een verantwoorde manier inzetten van (digitale) technologieën ter ondersteuning van goed onderwijs en/of het stimuleren van digitale geletterdheid. Zo ontstaat er steeds meer ervaring en expertise in het vormgeven aan onderwijs voor de toekomst!   
 
Informatiemiddag Wetenschap & (digitale) Technologie 17 januari
Binnenkort zal Koen Buiter op de Marnix Academie aanwezig zijn om iedereen bij te praten over wetenschap en (digitale) technologie in het basisonderwijs.  Hij zal je meenemen in de nieuwe doelen, opgesteld vanuit Curriculum.nu voor digitale geletterdheid. Daarna kun je middels verschillende workshops kennismaken met diverse tools voor wetenschap en techniek of nadenken over een schoolbrede visie op toekomstgericht onderwijs en inzet van (digitale) technologie vormgeeft in jouw school.
 
 
Onderwijs van de Toekomst
17 januari 2020 van 14:30 - 17:30 uur
Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht
 
Programma:
  • Aftrap: wetenschap & (digitale) technologie in beeld
    Wat is er? Wat kan er? Wat moet er?
  • Lezing Koen Buiter, projectleider digitale geletterdheid O2G2 en teamlid Digitale geletterdheid Curriculum.nu
  • Wetenschap & (digitale) technologie: keuze uit verschillende workshop
  • Afsluiting in het Ontdeklab!
Kosten € 35,-