Over ons » Nieuws
Nieuwsoverzicht

The teacher makes the difference....

11 december 2019 Nieuws coördinator Engels

Dat de leraar het verschil maakt – ook bij het vak Engels – is inmiddels wel duidelijk. In de afgelopen jaren hebben veel basisscholen er voor gekozen om te starten met Engels vanaf groep 1 (vvto). Het is best een hele (tijds)investering voor leerkrachten om van Engels een succes te maken.

The teacher makes the difference....

Kwaliteit wordt namelijk niet geborgd door een flitsende methode of door ‘leuke liedjes’, integendeel, starten met vvto is een majeure onderwijsinnovatie in de school.

Starten vanuit een visie
Deze innovatie vraagt om zorgvuldigheid, een start vanuit visie op (vreemde-)taalontwikkeling, waarbij de schoolleider draagvlak creëert bij zijn team, want: ‘wat moeten onze kinderen aan Engels in hun rugzak hebben als zij groep 8 verlaten en de brugklas betreden? Wat willen wij onze leerlingen meegeven? Wat vinden wij belangrijk?’

Ook scholing blijkt enorm betekenisvol. Veel leerkrachten ervaren het starten met vvto als een grote drempel. Het is mooi om te zien dat (laagdrempelige) cursussen als ELIED1 leerkrachten helpen om deze stap te nemen. Het uitproberen van lesactiviteiten in het Engels inspireren leerkrachten om zich verder te ontwikkelen.

Coördinator Engels kartrekker in het kwaliteitsproces
Zonder een goed beleidsplan voor Engels bestaat het gevaar dat Engels flitsend start, maar dat kwaliteit niet wordt geborgd. Dit is destijds de reden geweest om de cursus coördinator Engels te ontwikkelen. Deze cursus voorziet in een behoefte, omdat de coördinator Engels als kartrekker het team kan meenemen in dit kwaliteitsproces.

Bij de start van de cursus wordt het landschap van Engels voor primair en voortgezet onderwijs geschetst, omdat deze overgang soms te wensen over laat. Daar is nog veel winst te behalen. De coördinator kan hierin een goede rol vervullen. Daarnaast wordt in de cursus aandacht besteed aan de manier waarop je vorm geeft aan de rol van coördinator in je school, welke competenties daar voor nodig zijn. Met name de borging van (de kwaliteit) van Engels krijgt veel aandacht tijdens de cursus.

Een voorbeeld: onlangs heeft de Jan Harmenshof in Geldermalsen het hoogste niveau van het keurmerk TalenT (A-niveau) geprolongeerd. In de rapportage door de auditoren werd uitdrukkelijk vermeld dat juist de coördinator een grote rol heeft gespeeld en nog steeds speelt in het op peil houden van het niveau van Engels. Deze ‘grote motor’ bleek uiteindelijk de belangrijkste reden van het succes voor het vak Engels in de school.

Prachtige job: leerkrachten motiveren, inspireren en stimuleren om van het vak Engels een feestje te maken. Net zoals de Jan Harmenshof in Geldermalsen dit doet. It’s fun! 

Aanvang cursus Coördinator Engels 22 januari 2020.