Taalvaardigheid Engels voor leerkrachten basisonderwijs

meisje in klas

Je geeft Engelse les, maar voelt je toch niet helemaal vaardig met het Engels dat je beheerst? Volg dan een taalcursus waarmee je lessen leuker worden voor jouzelf om te geven en voor de leerlingen om mee te doen.

Engels leren is Engels spreken. Ook en vooral gedurende de Engelse les met de leerlingen.

Het Marnix Onderwijscentrum gaat een samenwerking aan met Babel. Alison, docent van Babel legt in dit filmpje uit hoe jouw lessen Engels erop vooruit kunnen gaan. In deze cursus worden de lessen in het Engels gegeven en zijn zeer interactief. Tijdens de cursus bereidt je diverse lesactiviteiten voor.

De Marnix Academie is een door Nuffic geregistreerde opleider voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Al vele jaren deelt de Marnix Academie de visie dat vroeg starten met Engels belangrijk is. Niet alleen draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen maar het vormt ook een goede basis voor het kernvak Engels in het voortgezet onderwijs. 

Wij begeleiden scholen bij het ontwikkelen van visie op een doorgaande leerlijn, het implementeren van een methode en wij bieden concrete ondersteuning van leerkrachten door training en coaching.

Meer weten? Email onze adviseur Klaas Hoorn en kijk op onze website bij het aanbod voor vroeg vreemdetalenonderwijs.