Nu starten

Wil je nog starten met een opleiding? In de komende maanden januari, februari, maart en april gaan onder andere de onderstaande post-hbo-opleiding en cursussen van start.

Uitgebreide informatie en inschrijving via de link van de titel van de opleiding. 

Cursussen

Onderzoekend en ontwerpend leren met jonge kinderen – 4 maart 2020 - € 524
Een drietal bijeenkomsten waarin je een onderwijsontwerp hebt gemaakt passend bij de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren waarbij het stimuleren van verdiepend denken centraal staan. Je leert welke digitale leermiddelen kunnen worden ingezet.

Rijke leeromgeving voor taal en rekenen voor het jonge kind - 5 maart 2020 - € 150
Drie bijeenkomsten waarin we onderzoeken visies op een rijke leeromgeving en bespreken criteria waaraan deze moet voldoen. Je krijgt handvatten aangereikt om uitdagend en doelgericht te werken met speelleermateriaal en in hoeken.

Sensomotorische ontwikkeling in de kleutergroep – 9 maart 2020 - € 391
Deze cursus wordt samen met een ervaren ergotherapeut uit het werkveld gegeven. In 1 dag heb je inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind en kennis gekregen van concrete mogelijkheden voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling binnen je eigen klassensitutatie.

Het brein van het jonge kind – 11 maart 2020 - € 437
Twee bijeenkomsten waarin je leert over de belangrijke ontwikkeling die peuters en kleuters doormaken op het gebied van zelfregulatie en welke rol de executieve functies hierbij spelen.

Vitaal blijven – 12 maart 2020 - € 406
In drie middagbijeenkomsten is er aandacht voor theorie over vitaliteit, voor uitwisselen van ervaringen, zelfonderzoek en zeker ook voor het ervaren van vitaliteitsoefeningen. Zo zullen elementen van mindfulness een rol spelen en trekken we er letterlijk op uit, de natuur in. Een extra dimensie vormt de terugkerende vraag hoe vitaliteit ook in je werk met je leerlingen een rol kan spelen. 

Gedifferentieerd reken- wiskundeonderwijs vormgeven – 12 maart 2020 - € 336
In drie middagbijeenkomsten leer je beter om te gaan met de verschillende rekenniveaus in de klas, leerlingen op hun niveau uit te dagen tijdens de rekeninstructie en verlengde instructie op een effectieve wijze vorm te geven.

Masterclass Uitgaan van verschillen in de taal- en rekenles – 26 maart 2020 - € 150
Hoe komen alle kinderen binnen de groepsaanpak tot hun recht? Welke data gebruik je en wat levert het op? Je leert differentiëren binnen een groepsaanpak door gebruik te maken van verzamelde data. Je leert data analyseren en stelt op basis van de leerlijnen passende doelen op.

Aan het werk met eigentijdse muziek – 31 maart 2020 - € 406
In drie bijeenkomsten werk je met een breed repertoire van eigentijds muziek. Diverse praktische werkvormen komen aan de orde. Een cursus voor wie samen met de kinderen wil luisteren, bewegen en muziek maken! Doelgroep leraren groep 6 t/m 8.

Met plezier samenwerken met ouders – 16 april 2020 - € 406,--
Ontwikkel vaardigheden om met meer plezier samen te werken met ouders en krijg inzicht in wat ‘goed’ ouderschap en ‘goed’ opvoeden voor jou betekent. Drie middagbijeenkomsten.