Nu starten

Wil je nog starten met een opleiding? In de komende maanden september, oktober en november gaan onder andere de onderstaande post-hbo-opleidingen en cursussen van start.

Uitgebreide informatie en inschrijving via de link van de titel van de opleiding. 

Post-hbo-opleidingen

Coach in het onderwijs - start 3 september 2019 - € 2.100,-- 

Ondersteun je collega's bij complexe vragen over het verbeteren van hun professionaliteit - word gecertificeerd coach.  De opleiding is op de praktijk gericht.

gedurende 1 schooljaar maandelijkse lessen op de dinsdagen van 10:00 - 17:00

Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren - start 4 september 2019 - € 2.450

Een vak overstijgende benadering waarbij het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding centraal staat. Je kunt onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven en zet een plan op om wetenschap en technologie in de school steviger neer te zetten.

gedurende 1 schooljaar maandelijkse lessen op woensdagen van 10:00 - 17:00

Coördinator lezen - start 12 september 2019 - € 2.307,--

Leesplezier, -techniek en -begrip bevorderen bij de leerlingen? Ontwikkel je tot specialist om het leesonderwijs op jouw school op een hoger niveau te brengen.

gedurende 1 schooljaar maandelijkse lessen op donderdag van 10:00 - 17:00

Specialist Nieuwkomersonderwijs - start 17 september 2019 - € 2.450,--

Niet alleen NT2 staat centraal in deze opleiding, maar ook andere facetten van het lesgeven aan nieuwkomers komen aan bod. In deze opleiding is omgaan
met diversiteit het uitgangspunt waarbij aan ontwikkeling van diverse competenties wordt gewerkt.

gedurende een schooljaar maandelijks les op de dinsdagen 10:00 - 17:00

Cultuurbegeleider start 5 november 2019 - € 2.542 (subsidie mogelijk)

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats gekregen. De school maakt kunst en cultuur toegankelijk voor alle kinderen en legt een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen.

gedurende 1 schooljaar maandelijkse lessen op dinsdag van 14:00 - 18:00 

Cursussen

Herintreders - start 5 september 2019 - € 2.499,--

Je hebt een PABO diploma, maar staat al een tijd niet meer voor de klas of hebt sinds je afstuderen helemaal niet in het basisonderwijs gewerkt. Met deze cursus breng je je kennis weer up to date!

vier blokken van tien weken en minimaal 12 dagen stage 

Aan de slag met digitale lessen voor flipping in the classroom - start 10 september 2019 - € 336,--

Je bent in staat gebruik te maken van moderne, digitale leermiddelen en kunt je lessen of kennisinhouden digitaal weergeven en  ter beschikking stellen van je leerlingen.

3 bijeenkomsten op dinsdagen 19L00 - 21:00

Coördinator Sociale Veiligheid - start 10 september 2019 - € 701,--

Een  anti-pestbeleid opzetten zoals in het wetsvoorstel 'sociale veiligheid op school' wettelijk verplicht is. De uitvoering hiervan staat vrij, als coördinator ben jij de vraagbaak op dit gebied en zet het beleid op.

4 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 13:30 - 16:30

Pedagogisch specialisme (MBO plus) - verdiepingscursus - start 16 september 2019 - € 2.500,--

Verdiepingscursus waarin je leert uitdagende activiteiten aan te bieden en te begrijpen wat er nu echt omgaat in het kind. Vaste modules: Observeren van kinderen - Omgaan met opvallend gedrag - Samen aan de praat - Kinderen met weinig taal - Moeilijke thuissituaties - Sensomotorische ontwikkeling - Pestgedrag tegengaan, een veilige groep.

Verspreid over twee jaar volg je acht modules

Het coachen van leraren - start 18 september 2019 - € 793,--

Je beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van het coachen van collega’s en leert om collega’s uit te nodigen hun werk en potentiële kwaliteiten aan te boren. Doelgroep: Intern begeleiders, direcieleden en andere teamleden die tot taak hebben (nieuwe) collega's te coachen.

4 bijeenkomsten op de woensdag 13:00 - 16:00 

Rijke leeromgeving, rekenen en taal in groep 1 en 2 - start 25 september 2019 - € 333,--

Door het creëren van specifieke spelactiviteiten in hoeken, gericht op taal- en rekenvaardigheden, komen kinderen op een speelse en natuurlijke wijze in aanraking  met letters, cijfers en hoeveelheden en het naschrijven van symbolen.

2 bijeenkomsten op woensdag 13:30 - 16:30

Werk met muziek aan de groepsdynamiek! - start 1 oktober 2019 - € 406,--

Samenspel met muziek. In deze cursus maak je kennis met verschillende werkvormen om de leerlingen samen te laten spelen. Leerkrachten groep 4 t/m 7.

3 bijeenkomsten op dinsdag 17:00 - 19:30

Muziek en ICT - start 2 oktober 2019 - € 406,--

Voor veel vakken in het basisonderwijs zijn er digitale verwerkingsmethoden. Ook voor muziek zijn er talloze mogelijkheden om te oefenen, te ontdekken en te creëren. Doelgroep: leerkrachten groep 5 t/m 8

3 bijeenkomsten op woensdag 18:45 - 21:15 

Muziek in de onderbouw - start 2 oktober 2019 - € 406,--

Verhoog de concentratie, het leerrendement en het plezier bij cognitieve vakken door deze te ondersteunen met muziek. Je beschikt over veel ideeën om muziek in te zetten bij de dagelijkse routines inde groep, om reken- en taalactiviteiten afwisselender te maken.

3 bijeenkomsten op woensdag 18:45 - 21:15

Werken aan eigenaarschap bij leerlingen - start 30 oktober 2019 - € 639,--

Leer wat je als leerkracht kunt doen en laten (!) om kinderen zelf meer regie te geven over hun leren.

2 bijeenkomsten op woensdag 10:00 - 16:00