Onderzoek » Individuele begeleiding

Het Kenniscentrum Individuele begeleiding is gericht op het persoonlijk functioneren van mensen, voornamelijk in werksituaties. Daarbij gaan we uit van de gedachte dat de kwaliteit van het onderwijs voor het grootste deel wordt bepaald door de persoon die dit onderwijs vormgeeft. Individuele begeleiding is een manier om daarover met elkaar in gesprek te raken.

Randvoorwaarden

Bij het begeleiden werken we vanuit de autonomie en het ontwikkelvermogen van mensen. De begeleiding sluit daarbij aan. In het begeleidingsproces staat gelijkwaardigheid centraal. Bij individuele begeleiding zijn drie randvoorwaarden van belang, namelijk:

  • je kiest zelf voor individuele begeleiding
  • je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelproces
  • je bent eigenaar van je eigen ontwikkelproces

De begeleiders zijn allen gecertificeerd en aangesloten bij landelijke beroepsverenigingen.

Werkterreinen


Individuele begeleiding kent de volgende terreinen:

  • Coaching (Coaching (algemeen) en Online coaching)
  • Beeldcoaching (School Video Interactie Begeleiding)
  • Supervisie
  • ZelfKonfrontatiemethode (ZKM®)

Adviseurs

De coaches en supervisoren zijn allen gecertificeerd en aangesloten bij landelijke beroepsverenigingen.