Expertise » Leerkracht

De didactische competenties van een leraar dragen voor een belangrijk deel bij aan het schoolsucces van kinderen. Het Kenniscentrum Leerkracht richt zich op leerkrachten die krachtige leeromgevingen willen ontwikkelen en opbrengstgericht willen werken. Het gaat om toekomstgericht onderwijs, leren in en voor de 21e eeuw.

Wij bieden master- en post-hbo-opleidingen, cursussen en andere professionalisering op het gebied van leren en didactiek aan. Hierbij is rekening gehouden met professionals in diverse stadia van hun carrière: startende leraren, leraren die hun kennis willen actualiseren, zich verder willen specialiseren of zich willen heroriënteren op hun vak. Er is aanbod van bewegingsonderwijs tot creativiteitsontwikkeling.