Expertise » Leerlingenzorg

Leraren worden geacht om veel te kunnen, te weten en te doen. In veel gevallen lukt dat goed. En in gevallen waarin het niet lukt, ontbreekt het niet aan goede wil, maar aan de juiste kennis of vaardigheden om aan de vraag van de leerling te kunnen voldoen. Het Kenniscentrum Leerlingenzorg kan hierbij op verschillende manieren ondersteunen. De activiteiten van het kenniscentrum concentreren zich rond vragen op (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch gebied.


Visie

 ‘We dragen zorg voor álle leerlingen door aan te sluiten bij leerlingen én leraren’

De uitspraak van een directeur ‘Ik wil een Pipi-school zijn’ betekent dat hij een school voor ogen heeft die ook geschikt is voor kinderen als Pipi Langkous. Deze uitspraak verwoordt goed wat de uitgangspunten van het Kenniscentrum Leerlingenzorg zijn:

  • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen
  • aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leraren en scholen

Onderzoek en innovatie

Actuele kennis van zaken op het gebied van leren en gedrag van leerlingen is een van de voorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven. Leden van het kenniscentrum participeren in verschillende netwerken om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken op het gebied van de leer- en ontwikkelgebieden. Deze kennis gebruiken we in onze dienstverlening.

Advisering en begeleiding

Wij ondersteunen scholen op verschillen manieren bij de zorg en begeleiding van leerlingen. Centraal daarbij staan het verder ontwikkelen en borgen van vaardigheden en attitudes van leraren. Wij hebben expertise op het gebied van leerlingenzorg in relatie tot leerkrachtgedrag, klassenmanagement en planmatig werken.