Expertise » Onderwijsmanagement

Visie

Het Kenniscentrum Onderwijsmanagement wil onderwijsorganisaties helpen hun kwaliteit voortdurend te verbeteren. Daarbij ligt de focus op de advisering, begeleiding en professionalisering van leidinggevenden van scholen. Onze begeleidingsfilosofie gaat uit van zelfsturing van mensen in organisaties. Het betekent dat we in onze manier van begeleiden uitgaan van de capaciteit van de organisatie en aansluiten, daar waar aanvullende capaciteit en deskundigheid gewenst is.

Onze onderscheidende kenmerken zijn:

  • de adviseurs hebben allen ruime ervaring en eigen specialismen
  • er is verbinding met de Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova en haar schooleidersopleidingen

Onderzoek en innovatie

Door participatie in het Penta Nova-lectoraat Leiderschap in het onderwijs zijn we betrokken bij de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in schoolleiderschap. Daarnaast doen we zelfstandig veldonderzoek onder onze relaties, zodat we in staat zijn met onze dienstverlening in te spelen op de vragen en behoeften die in het veld aan de orde zijn.

Advisering en begeleiding op maat

Op het gebied van advisering en begeleiding leveren we een verscheidenheid aan diensten. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:
(team)communicatie, beleidsadvisering en beleidsondersteuning, coaching van leidinggevenden, organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg. We beschikken over een eigen assessmentcentrum, waar zowel ontwikkelings- als beoordelingsgerichte assessments worden uitgevoerd.

Opleidingen, cursussen en trainingen

Opleidingen en trainingen zijn gericht op professionalisering van leidinggevenden. Naast de inhoudelijke en uitvoerende betrokkenheid bij de schoolleidersopleidingen van Penta Nova, zijn er andere scholingstrajecten speciaal gericht op toekomstige en huidige leidinggevenden:

Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen over thema’s die gerelateerd zijn aan leidinggeven in een schoolorganisatie en die professionalisering van functionarissen daarin tot doel hebben. Deze activiteiten worden regelmatig als maatwerk uitgevoerd.