Expertise » School & Identiteit

“Ik zou de manier van werken van deze adviseurs willen omschrijven als creatief, concreet en verbindend. Zij begrijpen de verschillen in beleving, gaan daar zorgvuldig mee om en tegelijk zijn hun creatieve werkvormen zo uitnodigend, dat iedereen meedoet. Na afloop heb je afspraken in handen waarmee je echt verder kunt.” (Ellen van Dorssen, Vuurvogel  Amersfoort)

Inhoud
1. Stilstaan bij identiteit
2. Bovenschools
3. De school
4. De leraar

Stilstaan bij identiteit

Geen school kan er meer onderuit om de vraag te beantwoorden: wat betekent de identiteit van onze school? Welke praktische invulling geven wij aan het woord ‘christelijk’, ‘katholiek’, ‘openbaar’? Ouders willen weten wat hun kinderen ervan gaan merken, teamleden hebben behoefte aan onderlinge afstemming en bovenschools zijn er verwachtingen omtrent de identiteit.

De adviseurs van het kenniscentrum School & Identiteit begeleiden teams bij het nadenken over bovenstaande vragen. We zien dat zulke gesprekken verrassend veel opleveren. Juist omdat we van buiten komen, kunnen we vragen stellen die binnen het team al lang niet meer gesteld zijn. Teamleden spreken naar elkaar uit waar ze voor willen gaan. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden voor godsdienstonderwijs, de multiculturele klas, vieringen, gebed, oudercontacten. Schoolleiders en bovenschools bestuurders krijgen meer grip op identiteit en dragen het verhaal van de school of stichting met meer kracht uit. Teamleden begrijpen elkaar beter, als ze meer van elkaars achtergrond weten. Stilstaan bij identiteit geeft energie, duidelijkheid en teamspirit.

We onderscheiden daarbij drie niveaus waarop identiteit kan spelen:
1. Bovenschools
2. De school
3. De leraar

Bovenschools

“De begeleiders identiteit van de Marnix Academie helpen ons om de katholieke identiteit levend te houden op onze scholen. Daarbij weten ze goed in te spelen op de eigenheid van de verschillende scholen.” (Marianne Kemps, stafmedewerker onderwijs KSU Utrecht)

Bovenschools bestuurders bewaken de overkoepelende identiteit én bieden ruimte aan de eigen identiteit van de afzonderlijke scholen. Hoe zij dit ideaal in hun context kunnen vormgeven, is een van de thema’s waar wij als adviseurs over meedenken. Concreet kan dat betekenen dat we voor directeuren een nascholing verzorgen, of bijvoorbeeld kritisch meedenken over de aansturing van identiteitsprocessen in de stichting.

“Ik heb ontdekt hoe ik scholen uit kan nodigen zelf te werken aan een levende katholieke identiteit. Ik geef de ruimte, maar houd ook vinger aan de pols. Het midden daarin vinden is de kunst gebleken”, aldus een bestuurder in Midden Nederland na  onze begeleiding op maat.

De school

‘Er was een goede uitwisseling tussen wat op school gedaan wordt aan godsdienst en je ging zelf bewuster nadenken over de rol van jou als leerkracht wat betreft godsdienst, maar ook je persoonlijke beleving.’ (Marga Valkenburg en Marjolein Soethoudt, leerkrachten ‘Het Kompas’, Barendrecht)

Je maakt de school met elkaar. Dat betekent niet dat elke professional hetzelfde moet zijn. Juist de authentieke leerkracht geeft kleur aan de school en inspireert kinderen. Toch is het belangrijk af te stemmen welke waarden in de school centraal staan. Zo kun je als team eenduidige antwoorden geven op vragen van buiten. Wat doen we met het kinderboekenthema? Hebben we plaats op onze school voor dit bijzondere kind? Welke godsdienstmethode past bij onze school? Wij begeleiden teams bij het proces van waardebepaling.
 

De leraar

‘Ik heb geleerd hoe je Bijbel verhalen kan vertellen en deze op een juiste manier aan kan bieden.’ (Patricia Dijkdrenth, leerkracht ‘De Vrijenburg’, Barendrecht)

In de huidige maatschappelijke context zijn de verschillen in de klas vaak groot. Godsdienstonderwijs wil je betekenisvol maken voor ieder kind. Je wilt het kind de kans bieden uit een veelheid aan aanbod zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Voor leerkrachten, die zelf vaak ook niet meer zo bekend zijn met de verhalen en rituelen uit de traditie, is het niet eenvoudig zo’n leeromgeving te creëren.  De nascholingsactiviteiten rijken deze leerkrachten handvatten aan die ze meteen in hun klas kunnen toepassen.