Expertise » Vroeg Engels

Vroeg Engels start hier!

De Marnix Academie is een kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Al vele jaren deelt de Marnix Academie de visie dat vroeg starten met Engels belangrijk is. Niet alleen draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen maar het vormt ook een goede basis voor het kernvak Engels in het voortgezet onderwijs. Dat de Marnix Academie vvto Engels hoog in het vaandel heeft staan, blijkt uit het feit dat de Marnix Academie zich kenniscentrum kenniscentrum voor vvto Engels mag noemen.

Wij bieden ondersteuning bij subsidieaanvragen en diverse nascholingopties. Deze kunnen leiden tot het keurmerk TalenT.

Wij begeleiden scholen bij het ontwikkelen van visie op een doorgaande leerlijn, het implementeren van een methode en wij bieden concrete ondersteuning van leerkrachten door training en coaching.

Meer weten? Email onze adviseur Klaas Hoorn.

Keurmerk TalenT

Er zijn op dit moment drie keurmerken voor scholen die werken met Engels vanaf groep 1. Deze zijn alledrie erkend door het Europees Platform.

  • het Keurmerk Talent, aangeboden door de pabo’s van CHE, HAN, Fontys en natuurlijk de Marnix Academie
  • het keurmerk voor scholen die werken met EarlyBird
  • Cedin (Drietalige scholen Friesland)

Doel van het Keurmerk TalenT is om scholen in drie fasen te begeleiden naar kwalitatief goed vroeg vreemde talenonderwijs en het vervolg daarop in midden- en bovenbouw. Het is geen doel om een bepaalde methode voor te schrijven.

Het keurmerk TalenT heeft drie kenmerken:
1. Gekwalificeerde docenten
2. Geïntegreerde lessen
3. Gebruik in internationale activiteiten

Leest u meer in de folder TalenT.

Kenniscentrum

Samen met een zevental andere vvto-pabo’s leidt de Marnix Academie studenten op om vroeg Engels te geven. Communicatie met anderen in het Engels is daarbij het uitgangspunt. In de majorfase is veel aandacht voor taalvaardigheid en didactiek; in de minorfase staat het werken met Content and Language Integrated Learning (CLIL) en onderzoek naar vroeg Engels centraal. Ook zijn er meerdere leerwerkgemeenschappen Engels waarin partnerscholen met studenten en een vakdocent van de Marnix Academie onderzoek doen naar verschillende aspecten van vroeg Engels.