Expertise » Vroeg Engels » Onderzoek

Rick de Graaff, voorzitter van het Platform vvto Nederland, werd op 3 oktober 2013 geïnstalleerd als hoogleraar tweetalig onderwijs aan de Universiteit Utrecht met zijn oratie ‘Taal om te leren’ op

Rick de Graaff doet onderzoek naar de didactiek en leereffecten van tweetalig onderwijs, de professionele ontwikkeling van talendocenten, en de effectiviteit van (online) taken voor interculturele communicatieve competentie. De leerstoel tweetalig Onderwijs werkt samen met het Europees Platform en het Landelijk Netwerk voor tweetalig onderwijs (TTO).
Rick is tevens lector Taaldidactiek en Onderwijs bij INHolland.

Het Cito heeft een nieuwe Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau uitgebracht waarin voor het eerst vvto is meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat vvto-leerlingen significant beter spreken dan Eibo-leerlingen. Voor de andere vaardigheden zijn er kleine verschillen. Het complete onderzoek kunt u hier bekijken.

EarlyBird en de Universiteit Utrecht hebben een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op  (EarlyBird)vvto-scholen en Eibo-scholen. Hieruit blijkt dat vvto-leerlingen gemiddeld beter presteren dan Eibo-leerlingen op luister-, lees-, gespreksvaardigheid en use of English. 

Een recent promotieonderzoek op het gebied van vvto werd uitgevoerd door Vanessa Lobo: ‘Teaching L2 English at a very Young age: a study of Dutch schools’.