Expertise » Vroeg Engels » Marnix Academie

Alle studenten krijgen vanaf het eerste studiejaar een gedegen programma Engels.

In jaar 1 moeten alle studenten in een digitale toets taalvaardigheid Engels algemeen aantonen dat ze niveau B1 hebben van het Europees Referentiekader (ERK). Daarna volgen ze een programma TELE, taalvaardigheid Engels gericht op lesgeven in het Engels, met als doel niveau B1+/B2. Dit programma wordt afgesloten met een toets. Studenten die een deel van hun studie in het buitenland willen volgen, moeten B2 aantonen en kunnen in jaar 1 al een Anglia-examen afleggen op niveau B2.

In jaar 2 volgt een programma vakdidactiek Engels met praktijkopdracht, kennistoets en casustoets.

In jaar 3 krijgen alle studenten te maken met Content and Language Integrated Learning voor het basisonderwijs (primary CLIL) in colleges in de geïntegreerde minoren jonge en oudere kind.

In jaar 4 volgt verdieping in (de praktijk van) primary CLIL in het geïntegreerde profiel jonge kind en vanaf 2014-2015 ook in het geïntegreerde profiel oudere kind.

Alle programma’s worden in het Engels aangeboden. Een aantal studenten participeert in de (dit jaar 7!) leerwerkgemeenschappen Engels.

Dit cursusjaar neemt 95% van de studenten deel aan enige vorm van internationale uitwisseling in de majorfase. Belangrijk, want de studenten vormen de toekomst van Vroeg Engels en meertaligheid in het basisonderwijs! In de minorfase kunnen studenten een deel van de studie in het buitenland volgen.

Tenslotte: ook bij andere vakken moeten studenten in toenemende mate literatuur in het Engels gebruiken.