Expertise » Vroeg Engels » Plan van aanpak Engels

Op 10 juli 2013 presenteerde staatssecretaris Dekker zijn Plan van Aanpak voor Engels in het basisonderwijs aan de Tweede Kamer. Met dit plan biedt hij basisscholen de ruimte om 15% van hun onderwijstijd in het Engels te geven. Op 8 januari j.l. maakte hij ook de 12 scholen bekend die zijn gestart met een vijfjarig experiment voor tweetalig basisonderwijs: (vak)lessen worden in het Engels gegeven in 30% tot 50% van de lestijd. Het Europees Platform coördineert deze pilot.  


De uitvoering van bovenstaande acties is de eerste stap in Dekker’s plannen. Het tweede deel van het Plan van Aanpak wordt in de loop van 2014 verwacht met daarin aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de Engelse les op de basisschool en de aansluiting met het voortgezet onderwijs.
‘Engels is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een vreemde taal op te pikken. Dat is een kans die we niet moeten laten liggen. Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan.’ (citaat uit de nieuwsbrief van de Rijksoverheid van 10 juli 2013)