Ontdeklab » Ontdeklab lesideeën

Ontdeklab lesideeën

Ontdeklab lesideeën zijn gratis beschikbaar.​

Vanuit het ontdeklab zijn verschillende lessen ontwikkeld voor basisschoolleerlingen. Hieronder vind je een overzicht. Deze zijn vrij te gebruiken.

Tips vanuit het Ontdeklab #2!

Lesbrief: Een Citytrip met Google Maps en Google Inside

 

In deze lesbrief van het Marnix Ontdeklab  voor de bovenbouw wordt aardrijkskunde, rekenen en taal geïntegreerd aangeboden, gebruik makend van Google Maps en Google Inside.

Lesdoelen, gebaseerd op de kerndoelen SLO

Met behulp van deze lesbrief wordt er gewerkt aan de volgende kerndoelen van het basisonderwijs voor aardrijkskunde (Oriëntatie op jezelf en de wereld)

Mens en Samenleving
kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Ruimte
kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

De volgende kerndoelen van het basisonderwijs voor rekenen-wiskunde komen binnen deze les aan bod:

Wiskundig inzicht en handelen
kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Meten en Meetkunde
kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

En daarnaast is er aandacht voor de volgende kerndoelen van taal (Nederlands):

Schriftelijk onderwijs
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en di­gitale bronnen.
Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informe­ren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formu­lier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informa­tieve teksten.

Introductie
Vandaag gaan we ‘op Citytrip’ met je klas. Je gaat een citytrip ontwerpen, en je werkt samen in een groepje. Jullie overleggen welke stad jullie je klasgenoten willen laten zien. Dit mag een stad zijn in Nederland, maar ook een stad buiten Nederland. Als je gaat samenwerken is het belangrijk goede afspraken te maken hoe je dit gaat doen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • We denken samen na hoe we het beste de opdracht kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld eerst brainstormen, dan overleggen, dan samen bepalen wat we gaan doen.
 • We luisteren naar elkaar.
 • We overleggen rustig. Etc.

Maak een overzicht van: Afspraken om goed samen te werken

Met je groepje maak je een mooie hand-out voor de kinderen in je klas, waarbij uitgebreide informatie te vinden is over de locaties die jullie gaan bezoeken. Om te zorgen dat iedereen weet waar hij of zij heen moet, heb je het een en ander vooraf uitgezocht. Je zoekt uit naar welke stad jullie willen gaan, en wat daar te zien is. Dit kun je uitzoeken door te Googelen welke bezienswaardigheden er zijn in een stad die jullie willen bezoeken. Het kan ook zijn dat jullie zelf al eens een stad hebben bezocht en kunnen uitwisselen met elkaar wat daar te zien is. Overleg samen welke stad jullie willen gaan bezoeken en welke dingen (bezienswaardigheden) jullie willen gaan zien op deze citytrip:

Maak een overzicht van: Stad en bezienswaardigheden

Stel vast welke bezienswaardigheden jullie gaan bezoeken, hoeveel bezienswaardigheden jullie gaan bezoeken, en in welke volgorde jullie de bezienswaardigheden gaan bezoeken.

Maak een overzicht van: Te bezoeken bezienswaardigheden

Je legt uit aan je klasgenootjes waar ze moeten zijn, hoe de gebouwen of locaties eruit zien, en hoe ze van de ene locatie naar de andere locatie moeten komen. Je hebt uitgezocht wat goede looproutes zijn. Je gaat na wat jullie belangrijk vinden bij deze looproute. Dit noem je voorwaarden. Jullie stellen je eigen voorwaarden op voordat je gaat beginnen aan het uitwerken van je route. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • het moet een veilige route zijn (is er veel verkeer of weinig verkeer)
 • het moet een mooie route zijn (wat is er onderweg te zien)
 • het moet een niet te lange afstand zijn (is de afstand goed te belopen?)

Maak een overzicht van: Voorwaarden voor de routes van de citytrip

Al deze opties kun je nagaan in Google Maps. Daarnaast neem je alvast een kijkje op de locatie, en verken je hoe de gebouwen er van binnen uitzien, wat je klasgenoten kunnen gaan bekijken. Je geeft ook wat leuke wetenswaardigheden over de locaties die je gaat bezoeken. Zoek op internet informatie over de gebouwen die je gaat bezoeken, en vul eventueel aan met je eigen kennis en ervaringen.

Maak een overzicht vanInformatie over de bezienswaardigheden

Als je de hand-out gaat maken is het ook goed om te letten op de vormgeving. Ook hier maak je afspraken over met je groepje. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • De hand-out moet prettig zijn om te lezen
 • De hand-out moet duidelijk zijn
 • De hand-out moet niet te lang zijn etc.

Maak een overzicht van: Afspraken over de tekst en de vormgeving van de hand-out

Een voorbeeld

Je wilt met de klas naar Parijs. Een van de musea die je wilt bezoeken is ‘le Grande Galerie de l’Evolution’. Je opent Google Maps: https://www.google.nl/maps

 In Google maps typ je bij de zoekfunctie ‘Grande Galerie de l’Évolution’.  Op de foto links in beeld zie je de binnenkant van het museum. Dit is Google Inside.  

 

 

Je klikt op deze foto en gaat onderzoeken of er een 360 graden weergave mogelijkheid is. Deze optie vind je rechtsboven de foto. Als deze er is klik je op 360 graden weergave. Je krijgt dan de mogelijkheid om letterlijk rond te kijken in het gebouw.

 

 

 

Wanneer je rond wilt kijken ga je op de foto staan, druk je op de Ctrl toets en druk je je rechtermuisknop in. Wanneer je je muis beweegt kun je een tour maken in het gebouw. Een ander mogelijkheid is om met je muis het kompas te bedienen die rechtsonder in je beeldscherm zichtbaar is.

 

 

 

Stel dat je na dit museum naar de Notre-Dame wilt. Je kunt dan de looproute gaan uitzetten en de afstand meten. Allereerst druk je met de rechtermuisknop op de locatie waar je nu staat ‘Grande Galerie de l’Évolution’. Je ziet dan een lijstje met verschillende opties. De laatst optie is ‘afstand meten’.

 

 

Je klikt op deze optie. Vervolgens ga je na wat de hemelsbrede afstand is naar de Notre-Dame. Je kunt met de muis zoeken en als je je bestemming hebt gevonden klik je met de linker muisknop op de locatie. Hier de Notre-Dame. De hemelsbrede afstand is 1,33 km.

 

 

Helaas kunnen je klasgenoten niet over de gebouwen vliegen en is het zwemmen in de Seine ook geen aanrader. Je zult dus moeten bekijken wat een geschikte looproute is en google berekent dan gelijk de aangepaste loopafstand. Met je muis kun je de route veranderen, door op de liniaal te gaan staan en met je linkermuisknop de looproute aan te passen.

 

 

 

 

De uiteindelijke looproute blijkt dan 2,05 km te zijn. Ga de volgende zaken na:

 • Is de afstand goed te belopen? Hoe lang doe je er ongeveer over?
 • Is het een veilige looproute? Ga na in Google of er veel verkeer is.
 • Is het een mooie looproute? Wat zie je onderweg? Verken dit met Streetview. Dit kun je heel makkelijk doen door met je rechtermuisknop op een punt op je route te klikken. Je kunt de optie ‘Wat is hier?’ aanklikken. Je kunt dan de plek bekijken via Streetview. Op onderstaande afbeelding kun je zien dat de route best veilig is. Er zijn stoepen.

 

 

 

Ook de Notre-Dame kun je weer virtueel bezoeken

 

 

 

De nabespreking

Bespreek (online) de lesactiviteit na, door samen met de kinderen stil te staan bij de volgende evaluerende vragen:

 • Wat wilde je bereiken met de trip met je klasgenoten?
 • In welke mate is dat gelukt?
 • Wat had er ook anders gekund?
 • Wat maakte dat je voor deze oplossingen koos?
 • Waardoor vind je dat een goede oplossing?
 • Wat zou er gebeuren als er ineens ..(zelf in vullen) gebeurde?
 • Hoe zou je de trip dan toch mogelijk kunnen maken?
 • Maak een lijstje met 5 tips voor andere scholen die ook een trip met hun klas willen maken.

De lesbrief kunt u hier downloaden.

Meer weten?

Deze lesbrief is opgesteld door medewerkers/onderwijsadviseurs betrokken bij het Ontdeklab van de Marnix Academie. Wil je meer weten over het Ontdeklab of een afspraak maken om volgend schooljaar  in het ontdeklab een kijkje te nemen? Laat het ons weten via het volgende mailadres: ontdeklab@hsmarnix.nl.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Handige tips uit het Ontdeklab #1 

Ben jij op zoek naar uitdagende en leerzame apps en websites voor kinderen (je klas of je eigen kinderen)? Het Marnix Ontdeklab deelt een aantal handige tips! 

Tip 1: Leren programmeren
Dat kinderen leren programmeren lijkt steeds belangrijker te worden. Dit kan heel goed online en offline (unplugged). Hieronder tref je een overzicht van materialen die geschikt zijn om kinderen te leren programmeren:

 • Programmeren (Hour ofcode)
  Op https://hourofcode.com/nl/learn leren kinderen programmeren aan de hand van 'spelletjes’ met als thema Frozen, Minecraft, Star Wars, enz. Door verschillende levels te doorlopen maken ze kennis met verschillende basisbegrippen van programmeren zoals herhaling en voorwaarden.  
   
 • Programmeren met Scratch 
  Met de gratis app Scratch junior (Apple / Google) of Robbo junior (Samsung) kunnen ook jonge kinderen (5-7 jaar) zelf leren programmeren. Door de juiste blokjes in de juiste volgorde te zetten kunnen ze animaties maken.  Oudere kinderen (van 8 – 16 jaar) kunnen op de website https://scratch.mit.edu aan de slag. De website is als het ware een enorme blokkendoos waarmee kinderen hun eigen game of animatie kunnen maken. Je kunt ze zelf laten experimenteren maar je kunt ook een bestaand of zelfgemaakt project met ze delen dat ze vervolgens kunnen ‘remixen’ (bijvoorbeeld: https://scratch.mit.edu/projects/378852578 ).
   
 • Unplugged leren programmeren
  De site  http://www.csunplugged.nl/ biedt gratis lessen voor onder andere thuis om offline meer te leren over de werking van computers. De opdrachten zijn geschikt voor kinderen van 7 tot 10 jaar.

      Tip 2: Tijd voor een boek!
       Als je even geen tijd hebt om voor te lezen, dan is een interactief boekje een aardig alternatief.  
       ​
Uitgeverij Patsboem biedt tijdelijk alle ebooks van Duh! gratis  aan. Deze boekjes zijn interactief.
       Bekijk hier alle boekjes.        

      Tip 3: Aan de slag met vaardigheden voor de toekomst
      De laatste jaren verdiepen scholen en verschillende instanties zich over ‘wat de leerlingen moeten
      leren voor de toekomst’. Daarbij wordt gedacht aan verschillende vaardigheden, 
      waaronder onder andere ‘probleem oplossend werken’ en ‘onderzoekend leren’.
      Met de volgende tips kun je juist daar apps aandacht aan geven:

 • Op missie voor de toekomst (Skills Dojo) 
  Op https://www.skillsdojo.nl vind je missies voor de toekomst. In zo'n missie leren kinderen bijvoorbeeld zelf een app, animatie, robot of website te maken. In instructiefilmpjes wordt uitleg gegeven en er zitten handige werkbladen bij. Ga op missie en ontwikkel vaardigheden voor de toekomst.  
   
 • Op onderzoek! (Aha in de klas!) 
  Ga op onderzoek uit aan de hand van https://ahaindeklas.nu. Op deze site vind je uitdagende onderzoeksvragen en een uitleg hoe je de vraag kunt gaan onderzoeken (die stap zou je de kinderen natuurlijk ook zelf kunnen laten bedenken). Je kunt willekeurige onderzoeksvragen opvragen of zoeken op thema.  

      Tip 4: Blijf creatief
      Creativiteit is een hogere orde denkvaardigheid die we trainen om kinderen de juiste vaardigheden
      voor de toekomst aan te leren. Dit kan op een een spelende manier.
      Leuke inleiding

 • Maak zelf een spel of interactief prentenboek met Tinytap 
  Met de app TinyTap - https://www.tinytap.it/ kun je een spel maken. Je voegt foto’s, stickers, tekst en afbeeldingen toe. Daarna maak je vragen, een puzzel en kun je geluid opnemen. Zo kun je voor jonge kinderen makkelijk een spel of een interactief prentenboek maken waarin kinderen voorwerpen kunnen zoeken.  
 • BLOOM-apps beschikbaar
  Op de website www.bloomapps.nl vind je een overzicht van allerlei apps om aandacht te vestigen op bijvoorbeeld juist ‘hogere orde denkvaardigheden’. Je kunt eigenlijk op elk niveau van de Taxonomie van Bloom specifiek apps uitkiezen, maar er zijn ook mogelijkheden om te selecteren op leeftijdsgroep (basisschoolklassen).  

      Tip 5: Extra aandacht voor rekenen-wiskunde
      Er zijn veel reken-wiskundevaardigheden die aandacht vragen. Er zijn verschillende leuke manieren
      om, vanuit huis, reken-wiskundige vaardigheden extra te ondersteunen.     
      Hieronder tref je een overzicht van een aantal aardige apps:

 • Tijd om te leren klokkijken 
  Voor veel kinderen is het klokkijken lastig. Tic Toc Time is een leuke app voor de iPad om het klokkijken mee te oefenen. Voor Android is er de app ‘Leren klokkijken’ en ‘zet de klok’.  
   
 • Thinkrolls 1 en 2 
  Deze klassieke app is een aanrader waarmee kinderen zich uren kunnen vermaken. In deze game moeten kinderen vooruit denken en in logische stappen allerlei acties ondernemen. De app heeft ook een oudermenu waarin je het niveau in kunt stellen. Echt een aanrader voor kinderen. 

Meer weten?
Mocht je een afspraak willen maken voor volgend schooljaar  in het ontdeklab of specifieke vragen hebben, laat het ons weten via het volgende mailadres: ontdeklab@hsmarnix.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Deze tips zijn samengesteld door: Petra Jansen, Harriët Zuidervaart, Michelle Overman, Jolijn van de Hoef en Martine van Schaik