Martine van Schaik

Martine van Schaik

Adviseur

Martine ontwerpt graag onderwijs/trainingen op maat. Ze is dan ook vooruitstrevend in het actualiseren en vernieuwen van onderwijs en ziet het als een uitdaging om te kijken wat de klant of een specifieke leerling nodig heeft en daar onderwijs op maat voor te ontwerpen. Ze ziet zich als een belangrijke ‘brug’ tussen theorie, onderzoek en de praktijk en ervaart het dan ook als een gemiste kans wanneer uit een wetenschappelijk onderzoek weinig tot geen praktische tools voor het onderwijs worden ontwikkeld.

Haar fascinatie voor het vak rekenen-wiskunde omschrijft zij als volgt: “Het is eigenlijk een heel logische en universele taal. Wiskunde is namelijk overal! Alles laat zich uitdrukken in getallen of laat zich wiskundig verklaren.” Martine ontwikkelde zich van leerkracht basisonderwijs tot onderwijskundig adviseur. Na haar studie Onderwijskunde gaf de 2e graads wiskunde opleiding haar de mogelijkheid zich verder te specialiseren in het vakgebied rekenen-wiskunde.

Als adviseur van het Marnix Onderwijscentrum komt Martine op veel scholen. In gesprekken over het reken- en wiskundeonderwijs wil ze vooral leerkrachten te voeden én inspireren om reken- en wiskundeonderwijs boeiend en beter passend bij de leerlingen te maken. Eén van haar tips? “Hoe meer je boven de lesstof staat, hoe beter je een gedifferentieerde en uitdagende instructie kunt geven. Een instructie die alle leerlingen aanspreekt én uitdaagt. Dat is waar het iedere leerkracht om gaat!”

“Ik zie het als een uitdaging het reken- wiskundeonderwijs op scholen boeiend en uitdagend te maken, dat verdient ieder kind.”

 “Goed onderwijs vraagt om het kijken naar wat de ander nodig heeft. Bij het ontwerpen van passend onderwijs of trainingen betekent dat, dat je je verdiept in de zaken die spelen in de school of het team. Zo zorg je voor afstemming. Het vraagt bovendien een goede voorbereiding, om goed beslagen ten ijs te komen, je moet weten waarover je praat.” De kwaliteiten van Martine, analytisch, organisatorisch en gestructureerd dragen daaraan bij.

Mijn Activiteiten

Expertise reken- wiskundeonderwijs

Coördinator Rekenen (post-hbo)

Lesson Study

Van rekenscan tot rekenactieplan!

Losser van de rekenmethode voor sterker onderwijs

Rekenen op spel! Verantwoord inpassen van rekenen-wiskunde tijdens het spelen van kinderen


Mijn Artikelen/Boeken

Artikelen en blogs