Henriëtte Hoogenkamp

Adviseur

'We dachten dat het heel serieus en zwaar zo zijn, zo’n gesprek over identiteit, maar het was inspirerend, leuk, verfrissend!’ Vaak hoor ik zo’n reactie na een teambijeenkomst. Zeker, het is ook wennen als je als collega’s met elkaar in gesprek gaat over waarden, over levensovertuigingen. Ik besteed dan ook veel aandacht aan een veilig gespreksklimaat. Daarnaast hecht ik aan duidelijkheid: een team moet wat in handen hebben om mee verder te gaan. De inspiratie moet doorklinken in het dagelijks werk met de kinderen, daar gaat het om!

De begeleiding op het gebied van identiteit is een van mijn werkzaamheden vanuit het Marnix Onderwijscentrum. Daarnaast ben ik onder meer supervisor en studiecoach. Bij de opleiding Master SEN en bij de opleiding Schoolleider (Pentanova) begeleid ik als supervisor verschillende groepen en individuele studenten. Ik verzorg cursussen op het gebied van Kind & Echtscheiding, Kind & Rouw en ik begeleid Master SEN studenten bij hun praktijkonderzoek. Ook ben ik intensief betrokken bij het grote samenwerkingsproject van de Marnix Academie met partnerscholen en dan in speciaal bij het deelproject ‘Samenwerking Ouders en Leraren’.

Ervaring van een schoolleider:

“Ik zou de manier van werken van Henriëtte willen omschrijven als creatief, concreet en verbindend. Zij begrijpt de verschillen in beleving, gaat daar zorgvuldig mee om en tegelijk zijn haar creatieve werkvormen zo uitnodigend, dat iedereen meedoet. Na afloop heb je afspraken in handen waarmee je echt verder kunt.” (Ellen van Dorssen, Avonturijn Hilversum)

Expertise

 • Identiteitsbezinning en waardenontwikkeling
 • Begeleiding bij culturele/ religieuze diversiteit in school
 • Lesmateriaal verzorgen voor levensbeschouwelijke lessen bij algemene schoolprojecten, bij thema’s van groep 1 & 2, bij thema’s van de methode Vreedzame School
 • Brede School en Burgerschap
 • Samenwerking Ouders & School
 • Filosoferen met kinderen
 • Kind & Rouw
 • Kind & Echtscheiding
 • Supervisie & Coaching 
 • Beeldcoaching (Video Interactie Begeleiding)
   

Selectie van opdrachten

 • Katholieke Scholenstichting Utrecht: 13 scholen à 15 uur per schooljaar op het gebied van levensbeschouwing/visievorming,
 • Stichting Lek & IJssel, IJsselstein: begeleiding identiteit op alle scholen, brochure geschreven
 • Avonturijn (Hilversum), Vuurvogel (Amersfoort), De Leiboom (Zaltbommel): bijeenkomsten rond identiteitsbezinning
 • Diverse trajecten op het gebied van supervisie & coaching (o.a. van Schoolleiders in Opleiding (OSL van Pentanova), studenten Master Leren & innoveren, leraren, zij-instromers en directeuren)
 • Het Sticht en Basisschool De Valkenheuvel (Driebergen en omgeving): scholing en begeleiding bij omgaan met levensbeschouwelijke en culturele diversiteit
   

Werkervaring/werkverleden

 • Leraar basisonderwijs, middenbouw en bovenbouw
 • Predikant in PKN-gemeente
 • Supervisor Auteur Kind op Maandag en Kind op Zondag