Marian van Popta

Adviseur

Onderwijs, onderzoek en taal zijn mijn grote passies. Als opleidingsdocent in de masters hou ik me dan ook voornamelijk bezig met de onderzoekslijn en colleges academisch schrijven. Daarnaast begeleid ik als senior onderzoeker zogenaamde Research & Designgroepen waarin leerkrachten, studenten en opleidingsdocenten samen een vraag van een basisschool onderzoeksmatig beantwoorden. Goed praktijkgericht onderzoek begint bij zo’n vraag uit de praktijk en vraagt om een onderzoekende houding, zowel naar het onderwerp toe, als naar je leerlingen toe, als naar jezelf als leerkracht of docent. Ik vind het een uitdaging om het praktijkgerichte onderzoek zo goed mogelijk te integreren in het hele onderwijs, vanaf de basisschool tot en met onze masters, zodat alle leerders geprikkeld worden om ontwikkeling (van henzelf en van hun leer-/werkomgeving) zelf in de hand te nemen. Vanuit mijn eigen ervaring binnen het wetenschappelijk onderzoek breng ik mijn gedrevenheid voor nauwkeurige analyse van problemen en een goede, inhoudelijke onderbouwing van aanbevelingen over op studenten, leerkrachten en docenten.   

Mijn onderwijs kenmerkt zich door een inhoudelijke aanpak. Ik combineer ervaringen en vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk van het begin af aan met theorie en probeer theoretische inzichten zo relevant mogelijk te maken. Op deze manier ondersteun ik leerkrachten en docenten bij het verder ontwikkelen van hun eigen onderzoekende houding, zodat ze steeds meer planmatig te werk gaan in de klas.

Expertise

 • Onderzoek (praktijkgericht en wetenschappelijk)
 • Onderzoeksmatig (planmatig) werken in de school
 • Taalontwikkeling
 • Academisch schrijven
   

Werkervaring

 • Opleidingsdocent in de masters Educational Needs (MEN), Leren en Innoveren (MLI), Educational Leaderschip (MEL)
 • Begeleiden van trajecten rond het ontwikkelen van onderzoekende houding (masteroriëntatietraject, cursus je eigen onderwijs ontwerpen)
 • Senior onderzoeker Marnix Innovatiecentrum (MIC)
   

Werkverleden

 • Docent Nederlands VO
 • Promovenda Universiteit van Amsterdam