Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kleuters

Herken kleuters met kenmerken van autisme en aan autisme verwante stoornissen (PDD) en krijg inzicht in een specifieke, gestructureerde aanpak

Opbrengst

Je herkent kenmerken en bijkomende problemen van kleuters met ASS. Je hebt inzicht in de ondersteuningsvraag die deze kinderen door hun gedrag aan de leraar stellen en leert inspelen op de ondersteuningsbehoeften van deze groep kinderen.

Over het programma

Sommige jonge kinderen vallen op: ze zijn anders door de gedragsproblemen die ze vertonen. Waar komen deze problemen vandaan en hoe kunnen we ermee omgaan? Na een tijdige en goede diagnose kunnen we de specifieke aanpak van deze kleuters beter vormgeven. Voor zowel leraar als kleuter heeft een dergelijke aanpak een positief effect op het gevoel van competentie.

In deze cursus wordt informatie gegeven over de achtergronden en ontstaanswijze van autisme en over de leeftijdsspecifieke kenmerken. Wat zijn de specifieke kenmerken van deze kinderen en hoe kun jij als leraar de omgeving van het kind zo vormgeven dat het kind zich veilig voelt en zich verder kan ontwikkelen?

Voor wie?

Leraren, intern begeleiders, remedial teachers die werken met kinderen uit groep 1 en 2

De prijs is inclusief lunch, administratie- en materiaalkosten.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw
Intern begeleider

Docenten

Margreet van de Water

Kosten

€380

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

6,5

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgende de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdatum

maandag 7 februari 2022    10.00-16.30 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Margreet van de Water. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.