Beeldcoachen Introductie (deel 1)

In deze introductietraining doorloop je een keer alle stappen die bij een beeldcoachtraject aan de orde komen: de intake, het filmen en de nabespreking. Je maakt hierbij kennis met coachen met beelden en micro-analytisch kijken.

Opbrengst

Je weet wat beeldcoachen inhoudt en of deze methodiek bij jou past.

Over het programma

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen, waarbij je door samen met de coachee micro-analytisch te kijken naar video-opnames, de coachee optimaal bewust maakt van zijn eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal de gewenste situatie vaker voorkomen. 

Bij beeldcoaching gaat het om professionalisering van de professionals, zoals leerkrachten en teams. Centraal staat de wijze waarop de coachee tegemoet komt aan de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van zijn leerling(en) of collega's. Deze aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldopnames, is complex en stelt specifieke eisen aan de coach. 

Er wordt steeds handelings- en oplossingsgericht gewerkt. De coachee moet er de volgende dag mee aan de slag kunnen. Het gebruik van basiscommunicatie is essentieel.

Kernpunten hierbij zijn:

 • gerichtheid op en versterking van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het zoeken naar fouten of mislukkingen);
 • gerichtheid op de interactie (basiscommunicatie) in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek;
 • de mogelijkheden die er liggen in het contact analyseren en diagnosticeren;
 • samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk;
 • de mogelijkheden van de coachee en de situatie.

Beeldcoaching kan ingezet worden bij leerkrachten in klassensituaties,bij schoolontwikkeling, zoals systeeminvoer of het toepassen van een nieuwe onderwijsmethode, bij intervisie, bij het coachen van kinderen of bij het verbeteren van gespreksvaardigheden.

De opleiding bestaat uit drie delen die ook apart gevolgd kunnen worden.

Deel 1: Introductie

Eerste kennismaking met de methodiek van beeldcoaching

 • Het effect van filmen en gefilmd worden
 • Een oplossingsgericht intakegesprek voeren
 • Leerkrachtgedrag filmen in de klas
 • Communicatie op groepsniveau
 • Communicatie op individueel niveau
 • De ethische grenzen van beeldgebruik, de AVG
 • Interpretatiekader van video-opnames
 • Microanalyse maken van interactie
 • Kennismaken met het voeren van een intakegesprek en nagesprek

Deel 1 kan ook gevolgd worden door professionals zonder coachende taak.

Werkwijze

Gehanteerde werkvormen zijn:

Beeldopdrachten uitvoeren, beeldopnames analyseren, informatieoverdracht, werkbegeleiding, intervisie, eigen beeldopnames presenteren, discussie en literatuurstudie.

De volledige opleiding Beeldcoach bestaat uit 3 delen (introductiecursus, niveau 2 en niveau 3). Na ieder deel ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Bij het behalen van alle drie de certificaten ontvangen deelnemers het diploma Gecertificeerd beeldcoach.

Deelnemers dienen voor deel 2 en 3 te beschikken over een digitale camera, een beeldmontageprogramma en een laptop.

Na dit deel kunt je ervoor kiezen om je te schrijven voor Beeldcoach deel 2: niveau 2.

Voor wie?

Leraren, coaches, intern begeleiders en directieleden in het VVE, primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en hbo die op schoolniveau een begeleidende en/of coachende taak hebben.

Bijzonderheden

Erkend door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De docent is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Docenten

Mieke Staal

Kosten

€920

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

80,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

vrijdag 10 september 2021 09.00-12.00 uur
vrijdag 24 september 2021 09.00-12.00 uur
vrijdag 8 oktober 2021 09.00-12.00 uur
vrijdag 5 november 2021 09.00-12.00 uur
vrijdag 26 november 2021 09.00-12.00 uur
vrijdag 17 december 2021 09.00-12.00 uur

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Mieke Staal. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.