Coach in het onderwijs (Post-HBO)

Word gecertificeerd coach. Ondersteun je collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun professionaliteit.

Neem deel aan onze online voorlichting! Meld je hier aan.

Opbrengst

Je coacht collega’s door ze te stimuleren na te denken over wat ze willen bereiken. Je werkt toe naar realistische keuzes die de coachee kan vertalen naar concreet handelen. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je coachee eigenaar blijft van zijn of haar eigen leerproces. Je doet dit professioneel op basis van een onderbouwde visie op coaching.  

Over het programma

Een gecertificeerde coach is een leerkracht met als specialisme het ondersteunen van collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun beroepspraktijk. Tijdens de opleiding voer je verschillende coachingsgesprekken. Je maakt de koppeling tussen theorie en praktijk en je onderzoekt deze door discussie en dialoog. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt hierin gecoacht en begeleid door je studiecoach. De opleiding is nu ook geregistreerd door CPION. 

Competenties

De opleiding is competentiegericht. Een competentie wordt hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding praktische coachingsopdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze manier maak je je competenties eigen, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. De tijdens de opleiding gemaakte coachingsopdrachten en trajecten worden onderdeel van je portfolio, waarmee je aantoont dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.

Onderwerpen

De opleiding is sterk op de praktijk gericht en je zult dus ook veel oefenen tijdens de lesdagen.

De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

 • Coachen als begeleidingsstijl
 • Achtergronden en facetten van coaching
 • Voorwaarden en competenties voor succesvol coachen
 • Het opzetten en uitvoeren van coachingstrajecten
 • Coachingstechnieken en interventies
 • Werken aan professionele ontwikkeling

Toetsing en evaluatie van het leerproces

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij de student feedback krijgt op zijn of haar ontwikkeling in relatie tot de competenties.

De toetsing bestaat uit:

 • Intake-assessmentgesprek
 • Tussentijdse feedback op opdrachten
 • Een afsluitend assessment

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Coach in het onderwijs.

Toelatingseisen

Studenten die de post-hbo opleiding Coach in het onderwijs gaan volgen, bezitten een bacheloropleiding voor het onderwijs. Daarnaast bezitten zij aantoonbaar basale kennis van coachingsprocessen en -vaardigheden. Deze basale kennis- en vaardigheden omvatten de volgende aspecten:

 • communicatieve vaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen);
 • kennis van het opzetten en uitvoeren van een coachingstraject;
 • het verschil tussen coaching en werkbegeleiding.

Daarnaast heeft de aspirant-student minimaal één coachtraject doorlopen als coach. Aspirant-studenten tonen deze kennis en vaardigheden aan middels een bewijs van deelname aan een relevante cursus/post-hbo-opleiding.

Verplichte literatuur

 • Vandamme, R. (2017). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Gent: Uitgeverij CoachingBooks.net.
 • De Jong, A. (2016). No-Nonsense Coaching. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Visser, C. (2018). Handboek Progressiegericht Coachen. Driebergen: Just-in-Time Books

Voor wie?

Leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en begeleiders van startende leraren

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

 

De prijs is inclusief eenmaal lunch, administratie- en materiaalkosten en diploma.

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
dinsdag 7 september 2021 10.00-17.00 uur  
dinsdag 12 oktober 2021 10.00-17.00 uur  
dinsdag 2 november 2021 10.00-17.00 uur  
dinsdag 30 november 2021 10.00-17.00 uur  
dinsdag 18 januari 2022 10.00-17.00 uur Voortgangsgesprekken
dinsdag 8 februari 2022 10.00-17.00 uur  
dinsdag 8 maart 2022 10.00-17.00 uur  
dinsdag 5 april 2022 10.00-17.00 uur  
dinsdag 17 mei 2022 10.00-17.00 uur  
dinsdag 14 juni 2022 10.00-17.00 uur Eindassessments

Diplomering op nader te bepalen datum

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Anne-Marie van der Horst. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.