Coach in het onderwijs (Post-HBO)

Coach in het onderwijs (Post-HBO)

Wil jij graag coach in het onderwijs worden? Dat kan met deze post-hbo-opleiding. Na afronding ben je gecertifieerd coach en kun je als specialist je collega's ondersteunen bij complexe vragen over het verbeteren van hun beroepspraktijk.

8 bijeenkomsten  |  Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de opleiding Coach in het Onderwijs je op?

Na afronding van de opleiding coach je collega’s door ze te stimuleren na te denken over wat ze willen bereiken. Je werkt toe naar realistische keuzes die de coachee kan vertalen naar concreet handelen. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je coachee eigenaar blijft van zijn of haar eigen leerproces. Je doet dit professioneel op basis van een onderbouwde visie op coaching.   

Opbouw van de opleiding Coach in het onderwijs

Een gecertificeerde coach is een professional met als specialisme het ondersteunen van collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun beroepspraktijk. Tijdens de opleiding maak je kennis met verschillende theorieën en voer je minimaal drie coachingstrajecten uit. Je maakt de koppeling tussen theorie en praktijk en je onderzoekt deze door discussie en dialoog. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt hierin gecoacht en begeleid door je leerteambegeleider.  

Competenties 

De opleiding Coach in het onderwijs is competentiegericht. Een competentie wordt hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding praktische coachingsopdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze manier maak je je competenties eigen, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. De tijdens de opleiding gemaakte coachingsopdrachten en trajecten worden onderdeel van je portfolio, waarmee je aantoont dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

Meld je aan voor de voorlichting

Onderwerpen 

De opleiding Coach in het onderwijs is sterk op de praktijk gericht en je zult dus ook veel oefenen tijdens de lesdagen. De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod: 

 • Coachen als begeleidingsstijl 
 • Achtergronden en facetten van coaching 
 • Voorwaarden en competenties voor succesvol coachen 
 • Het opzetten en uitvoeren van coachingstrajecten 
 • Coachingstechnieken en interventies 
 • Werken aan professionele ontwikkeling 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij de student feedback krijgt op zijn of haar ontwikkeling in relatie tot de competenties. 

De toetsing bestaat uit: 

 • Intake-assessment bestaande uit een zelfscan en een gesprek
 • Tussentijds formatief assessment op basis van het portfolio
 • Eindassessment bestaande uit het portfolio als eindstuk en een gesprek 

Voor wie is deze post-hbo opleiding?  

Leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en begeleiders van startende leraren 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo Coach in het onderwijs? Neem dan contact op met Lia Huisman. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kan je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum  

✅ Opleidingsaanbod afgestemd op huidige ontwikkelingen 
✅ Advies en scholing op maat 
✅ Centraal in Nederland     
✅ NVAO-geaccrediteerde hogeschool  
✅ Kennis van de behoefte van onderwijsprofessionals 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s  


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur.

Docenten

Lia Huisman
Marianne van Etten

Kosten

€3.088

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
dinsdag 10 september 2024 10.00-17.00 uur  
dinsdag 1 oktober 2024 10.00-17.00 uur  
dinsdag 5 november 2024 10.00-17.00 uur  
dinsdag 10 december 2024 10.00-17.00 uur  
dinsdag 14 januari 2025 10.00-17.00 uur Online tussenassessment
dinsdag 4 februari 2025 10.00-17.00 uur  
dinsdag 4 maart 2025 10.00-17.00 uur  
dinsdag 1 april 2025 10.00-17.00 uur  
dinsdag 13 mei 2025 10.00-17.00 uur  
dinsdag 10 juni 2025 10.00-17.00 uur Online eindassessment

Diplomering op nader te bepalen datum.

 

 

Toelatingseisen 

Studenten die de post-hbo-opleiding Coach in het onderwijs gaan volgen, bezitten een bacheloropleiding en zijn werkzaam in het onderwijs, de kinderopvang of een pedagogische instelling. Daarnaast beschikken zij over aantoonbaar basale kennis van coachingsprocessen en -vaardigheden. Deze basale kennis en vaardigheden omvatten de volgende aspecten: 

 • communicatieve vaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen) 

 • kennis van het opzetten en uitvoeren van een coachingstraject 

 • kennis van het verschil tussen coaching en werkbegeleiding 

Daarnaast heeft de aspirant-student minimaal één coachtraject doorlopen als coach. Aspirant-studenten tonen deze kennis en vaardigheden aan middels een bewijs van deelname aan een relevante cursus/post-hbo-opleiding.
 

Aan te schaffen literatuur 

 • Vandamme, R. (2017).Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Gent: Uitgeverij CoachingBooks.net.  
 • De Jong, A. (2020). No-Nonsense Coaching. Amsterdam: Boom uitgevers.  
 • Visser, C. (2018). Handboek Progressiegericht Coachen. Driebergen: Just-in-Time Books  
   

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Coach in het onderwijs en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de opleiding Coach in het onderwijs (Post-HBO) 

Na het afronden van deze opleiding kan je aan de rol van coach in het onderwijs/kinderopvang vervullen. 

Taken die je kunt uitvoeren zijn: 

 • Coachen van starters en ervaren collega’s in het po, vo en MBO 
 • Bovenschools coachen 
 • Coachen in andere educatieve sectoren 
 • Pedagogisch coach in de kinderopvang  

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Master Vitaliteit en Professionaliteit (MVP)
Master Leren en Innoveren (MLI)