Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Post-HBO)

Onderzoekend en ontwerpend leren maakt nieuwsgierig. Ontdek het zelf!

Opbrengst 

Je hebt kennis en praktische handvatten om onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven op school, binnen het domein wetenschap en technologie. Je stimuleert kritisch denken, creativiteit en een onderzoekende houding van leerlingen. Jouw onderwijs wordt rijker en interessanter. Vanuit de visie: samen met collega’s voor de kinderen. Leuk en leerzaam. Ontdek het zelf! 

Over het programma 

Wetenschap en technologie (W&T) gaat uit van nieuwsgierigheid, verwondering en het willen weten van kinderen. Waarom is de wereld zoals zij is? Samen met leerlingen ga je op zoek naar antwoorden en oplossingen. Dit komt tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) waarmee generieke (21e -eeuwse) vaardigheden worden aangesproken. Denk daarbij aan: creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modelleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT en hogere orde-denken. 

Het gaat steeds om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen (en collega’s).  

Het is geen apart vak, maar een (vak)overstijgende benadering die weliswaar onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. Het is een benadering die ook bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen gebruikt kan worden. 

Onderwerpen 

In de opleiding staan centraal:  

  • De principes van OOL en het vormgeven van W&T 
  • Het ondersteunen, inspireren en begeleiden van collega’s bij het toepassen van de principes van OOL en W&T in hun onderwijs
  • Het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van OOL en W&T

Kortom, je wordt opgeleid voor drie rollen: 

  • Expert-leerkracht W&T
  • Inspirator, ondersteuner en begeleider van collega’s gericht op het vormgeven van W&T in hun klas
  • Beleidswerker W&T in de school en bovenschools

In de opleiding wordt gewerkt met een schoolontwikkelvraag rondom W&T en/of toekomstgericht onderwijs in de school/stichting om de laatste twee rollen vorm te geven.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Coördinator Onderzoekend en ontwerpend leren.

Voor wie?

Leraren (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met onderzoekend en ontwerpend leren en die wetenschap en technologie binnen hun school op een hoger plan willen tillenen collega's hierbij willen helpen.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en terugkomdag.

Deze opleiding gaat niet door. Je kunt je niet meer inschrijven.

Docenten

Michelle Overman

Kosten

€2.650

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

240,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
woensdag 13 oktober 2021  10.00-17.00 uur  
woensdag 10 november 2021 10.00-17.00 uur  
woensdag 8 december 2021 10.00-17.00 uur  
woensdag 12 januari 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 9 februari 2022 10.00-17.00 uur Voortgangsassessments
woensdag 16 maart 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 13 april 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 18 mei 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 1 juni 2022 10.00-17.00 uur Eindassessments
woensdag 15 juni 2022 n.t.b. diplomering

Terugkomdag na een jaar

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Michelle Overman. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.