Coördinator Rekenen (Post HBO) dagvariant

Word coördinator rekenen in jouw eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Opbrengst

Tijdens de opleiding richt je je op competenties en vaardigheden om in de eigen school een rol in te nemen waarin je:

 • met plezier kwalitatief goed reken-wiskundeonderwijs verzorgt (op basis ontwikkeling van de eigen gecijferdheid en uitbreiding van kennis en inzichten van de vakdidactiek)
 • collega’s ondersteunt en hulp biedt bij reken-wiskundige vraagstukken (door collegiale consultatie en intervisie vorm te geven in de school)
 • een bijdrage levert aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school (door beleid te ontwikkelen voor rekenen-wiskunde in de school)
 • de eigen professionaliteit op het terrein van rekenen-wiskunde én dat van het schoolteam bevordert (door initiatief te nemen en een voortrekkersrol in te nemen in het team)

Over het programma

“Ik heb veel verfrissende ideeën gekregen waarmee ik graag aan de slag wil. Een post-hbo opleiding naast een baan is best pittig, maar te doen” (Anne-Sophie Koch, student post-HBO coördinator rekenen 2019-2020: Anne-Marie Koch werkt fulltime). 
 

Binnen de opleiding Coördinator Rekenen is er aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskunde onderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de referentieniveaus rekenen met de bijbehorende nieuwe opgestelde tussendoelen. Daarnaast krijgen andere ontwikkelingen en actueel beleid een plek, zoals Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, bovenpresteerders in de reken-wiskunde les, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en Curriculum.nu. 

In de opleiding is eveneens aandacht voor het ondersteunen en inspireren van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskunde onderwijs. Hoe informeer je hen en maak je hen enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën en materialen? Hoe neem je hen mee in de voorstellen rond kwaliteitszorg en hoe creëer je draagvlak voor het rekenbeleid? 

“De theorie geeft veel extra tips. De opleiding geeft kennis en inzicht in het vakgebied rekenen. Je kijkt meer naar wat de leerlingen nodig hebben. Je bent in jouw onderwijs minder afhankelijk van de methode.” (Yael Minczeles, student post-HBO coördinator rekenen 2019-2020)  
 

Gedurende de opleiding kun je bovendien eigen accenten leggen door eigen thema’s en opdrachten te kiezen die je verder uitdiept. Op deze manier kun je de opleiding aanpassen naar eigen behoefte of naar die van jouw school. Zo kun je meer het accent leggen op differentiatie in de rekenles, de didactiek van rekenen-wiskunde of ‘leren voor de toekomst’ of kiezen voor onderdelen die aansluiten bij het lesgeven in het voortgezet onderwijs. 

“Bij het Marnix Onderwijscentrum wordt niet specifiek naar een bepaalde visie toegewerkt. Ze houden het meer in het midden. Je moet zelf meer nadenken. Extra teamopdrachten geven veel kennis over jezelf en over de school. Er is een goede studie-opbouw”. (Yael Minczeles, student post-HBO coördinator rekenen 2019-2020) 

De opleiding bestaat uit: 

 • Een intakegesprek  

 • Acht studiedagen, waarin één of twee inhoudelijke thema’s worden aangeboden en waarin aandacht is voor het uitwisselen van ervaringen onderling (vaak op thema, maar soms ook gericht op de toetsopdrachten of in de vorm van een presentatie/filmpje van de eigen praktijk) 

 • Een voortgangsassessment  

 • Een eindassessment  

De eerste helft van de opleiding richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen klas/school? 

“In het eerste deel van de opleiding heb ik veel onderzoek zelf gedaan. Dan duik je ook de theorie in. Je gaat op een andere manier kijken, ook naar andere vormen van onderwijs. Zoals bijvoorbeeld Ontwerpend Leren.” (Anne-Sophie Koch, student post-HBO coördinator rekenen 2019-2020). 
 

In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn dan: 

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? 

 • Hoe kan ik hen ondersteunen? 

 • Hoe maak ik mijn team enthousiast voor reken-wiskunde onderwijs? 

 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? 

 • Hoe geven we als school vorm aan een helder rekenbeleid? 

De opleiding wordt op de Marnix Academie al ruim 15 jaar gegeven en afgestudeerde coördinatoren rekenen zijn positief over de inhoud en opbrengsten van de opleiding. In het volgende filmpje krijg je een beeld van de opleiding en in dit artikel lees je meer over de opleiding op de Marnix Academie. 

Certificering 

De post-HBO-opleiding tot Coördinator Rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Het is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme). Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een postbachelordiploma Coördinator Rekenen. 

Voor wie?

Leraren (speciaal) basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en mbo-docenten die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega's met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen.

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

De volgende materialen zijn verplicht cursusmateriaal in deze opleiding: 

 • Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. BAO BSO SO. M. van Groenestijn, C. Borghouts & C. Janssen. 

  ISBN 978-90-23-24763-0 (kosten: €29,95, maar ook gratis te downloaden via www.erwd.nl) 

 • Abonnement op Volgens Bartjens, in de eerste bijeenkomst ontvang je een exemplaar met antwoordkaart voor inschrijving voor een abonnement. 

De inschrijving is gesloten!

 

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De opleiding coördinator rekenen wordt ook als middag/avondvariant aangeboden.

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur. 

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
woensdag 28 september 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 2 november 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 14 december 2022 10.00-17.00 uur  
woensdag 11 januari 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 15 februari 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 15 maart 2023 10.00-17.00 uur Voortgangsassessments (naar individuele planning)
woensdag 29 maart 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 10 mei 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 21 juni 2023 10.00-17.00 uur  
woensdag 5 juli 2023 10.00-17.00 uur Eindassessments (naar individuele planning)
woensdag 6 september 2023 10.00-17.00 uur Eindassessments (naar individuele planning)

 

Diplomering op nader te bepalen datum.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Martine van Schaik. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.