Coördinator Taal (Post-HBO)

Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, ben je vraagbaak en stimulator voor het team op het gebied van taal en taalonderwijs en ben je degene die de veranderingen planmatig aanpakt.

Deze opleiding start op 20 september 2022. Je kunt je nog inschrijven.         Meld je aan 

Opbrengst

Je hebt je ontwikkeld in de rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn:  

 • de taalcoördinator als excellente taalleraar  

 • de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner  

 • de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 

Over het programma 

Je ontwikkelt je in je rol als excellente taalleraar. De opleiding biedt de taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge taalontwikkeling als blok aan. Bij elk taaldomein komen de volgende onderwerpen aan de orde: evalueren en toetsen, samenhang, leerlijnen, rijke leeromgeving en didactiek. Binnen de opleiding werk je binnen een leerteam van vier personen. De leden van dit leerteam houden elkaar scherp op de rolontwikkeling en de voortgang in het ontwikkelen van het taalbeleidsplan.

In ieder blok zijn een aantal praktijkopdrachten opgenomen die een beroep doen op de verschillende vaardigheden van jou als student. Aan het begin van een blok kies je een praktijkopdracht die past bij jouw rolontwikkeling. Tijdens het blok voer je  de praktijkopdracht uit en aan het eind van het blok vindt uitwisseling en kennisdeling plaats. 

Blok 1 (september/oktober) 

 • Kennis van het taaldomein mondelinge taalvaardigheid 

 • Je eigen identiteit als taalcoördinator verkennen 

 • Uitvoeren praktijkopdrachten 

 • Kennis delen 

 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan 

Blok 2 (november/december) 

 • Kennis van het taaldomein op schrijfvaardigheid (stellen) 

 • Kennis van veranderprocessen 

 • Uitvoeren praktijkopdrachten 

 • Kennis delen 

 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan 

Voortgangsassessment (januari) 

Blok 3 (februari/maart/april) 

 • In- en uitzoomen op leesvaardigheid, NT2 en meertaligheid 

 • Kennis van het taaldomein leesvaardigheid (leesbevordering, leestechniek, leesbegrip) 

 • Oefenen met het ondersteunen van collega’s 

 • Uitvoeren praktijkopdrachten 

 • Kennis delen 

 • Schrijven van het eigen taalbeleidsplan 

Inleveren portfolio, waaronder taalbeleidsplan en eindgesprek (mei) 

Diplomering (juni) 

De opleiding start met een groepsintake. Na de groepsintake krijg je een aantal opdrachten mee ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de opleiding. Tijdens de opleiding breng je de eigen rolontwikkeling in beeld door middel van het portfolio, taalbeleidsplan en reflectie op de rolontwikkeling aan de hand van feedback van medestudenten en gesprekken met de schoolleider. 

Organisatie 

Tijdens de bijeenkomsten is er aanbod over vernieuwend taalonderwijs en denk je, samen met je medestudenten, na over het taalonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van de domeinen op taal in de eigen school. Je maakt een keuze, op grond van de praktijk, uit een van de drie opdrachten per domein. Je schrijft een taalbeleidsplan voor de eigen school en ontwikkelt jezelf op innovatie en leiderschap afgestemd op jouw leerbehoefte. 

Certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Coördinator Taal.

Voor wie?

Leraren groep 1 tot en met 8, leraren sbo en vso en intern begeleiders.

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

Verplicht

 • Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven. Bussum: Coutinho. (ook via Marnix als e-book in te zien) 

 • Pompert B. & Koster G. (2017). Thema’s en taal. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V. (ook via Marnix als e-book in te zien)  

 • Koeven,  E. van en Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom uitgevers

 • Bos, B, Gelderen,  A van, Glopper, K de en Steensel, R van, Leer ze lezen, Didactief onderzoek (www.didactiefonline.nl)

Facultatief

 

 • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn, een praktisch handboek voor de basisschool. Huizen: Pica. 

 • Mortel, K. van der en Ballering, C. (2019). Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS

 • Mortel, K. van der & Bouwman, A. (2015). Handboek technisch lezen in de basisschool. Instructie en didactiek in de doorgaande lijn. Amersfoort: CPS. 

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma , exclusief aan te schaffen literatuur. 

Docenten

Annette Bouwman
Anette de Groot

Kosten

€2.750

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
dinsdag 20 september 2022 10.00-16.30 uur  
dinsdag 11 oktober 2022 10.00-16.30 uur  
dinsdag 15 november 2022 10.00-16.30 uur  
dinsdag 13 december 2022 10.00-16.30 uur  
dinsdag 24 januari 2023 10.00-16.30 uur Voortgangsgesprekken (in leerteams)
dinsdag 14 februari 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 14 maart 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 11 april 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 16 mei 2023 10.00-16.30 uur  
dinsdag 13 juni 2023 10.00-16.30 uur Eindgesprekken (naar individuele planning)
dinsdag 4 juli 2023 17.00-19.00 uur Diplomering

 

Inleveren portfolio voor het voortgangsgesprek direct na de kerstvakantie.
Inleveren eindportfolio op 30 mei 2023.
Minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur in te plannen met het eigen leerteam.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Annette Bouwman. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.