De 'moeilijke' groep

Krijg ondersteuning bij een ‘moeilijke groep’. Met de directeur, het zorgteam en de leraar wordt gezocht naar oplossingen.

Opbrengst

Je krijgt ondersteuning bij het bieden van leerlingenzorg. Dit gebeurt door begeleiding en training van leraren bij het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Ook kan een bijdrage aan de HGD-onderzoeksfase van leerlingen met leer- of gedragsproblemen worden geleverd.

Over het programma

Als je te maken hebt met een ‘moeilijke groep’, dan kunnen wij je daarbij ondersteunen. Onze insteek is kinderen leren om met elkaar om te gaan, want elkaar respecteren kun je leren. We gaan vanaf het begin oplossingsgericht te werk. We spreken af hoe we het echt willen en dat gaan we doen. Leraren, ouders en leerlingen hebben elkaar hierbij nodig om het effect zo groot mogelijk te laten zijn. De aanpak is als volgt:

Fase 1: Intake

Met de directeur, het zorgteam en de leraar wordt gekeken naar de onderlinge beïnvloeding van leraar, leerlingen, school en omgeving. Hierbij staan pedagogisch handelen, groepssituatie, instructie en regels centraal. Ook de communicatie in het team en met de ouders speelt een rol. Het kan soms nodig zijn om vooraf een specifiekere onderzoeksfase in te lassen.  Het doel van de intakefase is het maken van een  plan van aanpak ‘op maat’ met daarin adviezen  voor verdere interventies.

Fase 2: Interventies

Om tot een verbetering van de ‘moeilijke groep’ te komen kan een aantal (op maat gemaakte) interventies worden ingezet, zoals:
• directe begeleiding en ondersteuning in de klas door middel van vormen van ‘moment-coachen’ of  ‘co-teaching’.
• Taakspel
• Kanjertraining
• Vreedzame School
• Video Interactie Begeleiding voor leraren en voor leerlingen
• gesprekken met leerlingen en met ouders
• passend onderwijs
• teamcommunicatie

Onze orthopedagogen verlenen hulp bij de invoering of uitvoering van de interventies en zorgen, indien gewenst, voor een goede communicatie en voorlichting hierover aan leerlingen, ouders en team.

Voor wie?

Leraren, intern begeleiders en remedial teachers

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

In overleg

Praktische informatie: MOC Servicebureau

Inhoudelijke informatie: Bert van Velthooven