Gedifferentieerd reken-wiskundeonderwijs vormgeven in de dagelijkse praktijk

Leer beter om te gaan met de verschillende rekenniveaus in de klas, leerlingen op hun niveau uit te dagen tijdens de rekeninstructie en verlengde instructie op een effectieve manier vorm te geven.

Opbrengst

Je hebt inzicht gekregen in hoe je op een verantwoorde en praktische wijze de rekenles zo kan vormgeven dat je tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in je groep.

Over het programma

Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra instructietijd, terwijl anderen behoefte hebben aan uitdaging met moeilijkere of juist heel andere rekenopgaven. Het is voor leerkrachten dan ook een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende profiteren van de inhoud. 
 
In deze cursus wordt ingegaan op vragen als:  

  • Hoe breng je in kaart wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep zijn?  

  • Hoe vertaal je dit naar gedifferentieerde leerdoelen?  

  • Hoe stem je de rekeninstructie af op verschillen?  

  • Welke verwerkingsopdrachten geef je de leerlingen?  

  • Hoe kun je evalueren of de gekozen aanpak heeft gewerkt?  

  • Hoe organiseer je dit, in jouw groep?  

  • Wat vraagt dit van je voorbereiding en planning van de lessen 

Voor wie?

Leerkrachten/docenten van het (speciaal)basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die de rekenlessen beter willen aansluiten op de verschillen tussen kinderen.

Aan te schaffen literatuur

Weijer-Bergsma, E.; Van Luit, H.; Kaskens, J.; Compagnie-Rietberg, C.; Cijvat, I. & Logtenberg, H. (2016). Differentiëren in het rekenonderwijs. Hoe doe je dat in de praktijk? Doetinchem: Graviant

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus.

Aantal bijeenkomsten

3

Studiebelastinguren

12,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

maandag 1 november 2021 15.30-17.30 uur
maandag 8 november 2021 15.30-17.30 uur
maandag 15 november 2021 15.30-17.30 uur

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Henk Logtenberg. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.