Het coachen van leraren (basis)

Coaching is een begeleidingsactiviteit, gericht op leren in de organisatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de taakuitvoering van de leraar in het primair onderwijs op een hoger niveau gebracht. Coachen is: ondersteuning van het leren van de ander met als doel nieuw professioneel gedrag te verwerven.

Opbrengst

Je leert welke coachingstechnieken die je kunt inzetten om collega’s te ondersteunen bij hun begeleidings- en coachingsvragen. Je benut daarbij hun potentiële kwaliteiten.

Over het programma

In deze cursus komt onder andere aan bod:

  • achtergronden en facetten van coaching
  • voorwaarden voor succesvol coachen
  • vragen stellen
  • reframen
  • coachen en leerstijlen
  • het uitzetten van een coachingstraject
  • oefenen met het voeren van een coachingsgesprek
  • de verantwoordelijkheid van de coach in de organisatie
  • oplossingsgericht coachen
  • confronterend coachen

Voor wie?

Intern begeleiders, directieleden en andere teamleden die tot taak hebben (nieuwe) collega's te coachen.

De prijs is inclusief eenmaal lunch, administratie- en materiaalkosten.

Docenten

Anne-Marie van der Horst

Kosten

€810

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

21,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

woensdag 8 september 2021 13.00-16.00 uur
maandag 27 september 2021 10.00-16.30 uur
woensdag 13 oktober 2021 13.00-16.00 uur
woensdag 10 november 2021 13.00-16.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Anne-Marie van der Horst. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.