Inspiratienetwerk Taal, Lezen, NT2 en Meertaligheid

In drie bijeenkomsten delen we parels en puzzels; word je bijgepraat over de actuele kennis in het taal-/lees- en nieuwkomersonderwijs, wissel je kennis en ervaringen uit met de andere specialisten en is er ruimte voor intervisie.

Opbrengst 

Heb je ook de behoefte om na je post-hbo-opleiding met anderen van gedachten te wisselen over vraagstukken uit de praktijk? Sluit je aan bij dit inspiratienetwerk en wissel jouw (praktijk)kennis en ervaring uit met anderen, waardoor je:  

  • kennis en inzichten over taal, lezen, NT2/meertaligheid actueel houdt; 
  • vraagstukken uit je huidige praktijk kunt bespreken; 
  • kennis neemt de praktijkervaringen en kennis van andere specialisten;  
  • je positie als specialist in de school versterkt. 

Over het programma 

In de bijeenkomsten staat steeds een kennisdeel centraal en er is ruimte voor uitwisseling met collega’s uit het werkveld. Je doet nieuwe ideeën op over actueel lees-, taal- en nieuwkomersonderwijs en zodoende houd je je kennis actueel. De kennis over schrijfonderwijs, mondelinge taalvaardigheid en het bevorderen van leesplezier wordt opgefrist. De nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van dyslexie komen aan bod en het thematisch taalonderwijs krijgt aandacht. Het programma wordt aangepast aan de vraag van de deelnemers. In de eerste bijeenkomst inventariseren we de behoeften van de groep en dat nemen dat mee naar de volgende bijeenkomsten.  

Er is ruimte om casussen uit de praktijk te behandelen. We bespreken hoe krachten in het team gebundeld kunnen worden en je jouw rol als specialist kunt aanscherpen. 

Voor wie? 

Gediplomeerde Taalcoördinatoren, Leescoördinatoren, Leerspecialisten en Nieuwkomersspecialisten 

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten. 

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw

Docenten

Ada van Dalen
Anette de Groot
Annette Bouwman

Kosten

€212

Aantal bijeenkomsten

2

Studiebelastinguren

9

Lesdata

woensdag 29 november 2023 14.30-17.30 uur
woensdag 27 maart 2024 14.30-17.30 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Ada van Dalen. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.