Losser van de rekenmethode voor sterker onderwijs

Leer op een verantwoorde wijze de rekenmethode meer los te laten. Krijg zicht op de algemene leerlijnen rekenen en ontwikkel inspirerende lessen vanuit de cruciale leerdoelen met de eigen rekenmethode als ‘bronnenboek’.

Opbrengst

Je weet hoe je de rekenmethode op een verantwoorde en onderbouwde wijze meer los kunt laten en aanvullend inspirerend lesmateriaal kunt inzetten, om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in je klas. 

Over het programma

Soms is het nodig de rekenmethode losser te hanteren, om meer aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hoe je dat verantwoord kunt doen, leer je in deze training. 
 
Startend vanuit een analyse op de rekenresultaten, wordt er een rekendomein (-leerlijn) gekozen waar jullie gezamenlijk als team het rekenonderwijs in willen versterken. Vanuit de algemene leerlijnen, gaan we met elkaar op zoek naar de cruciale leerdoelen voor de verschillende klassen/bouwen. Op basis van de opgedane inzichten en met de methodelessen als inspiratie, bereidt iedere leerkracht vervolgens een aantal lessen voor waarin verantwoord wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van zijn/haar eigen leerlingen. 
 
Met de in de training geleerde werkwijze ben je in staat de rekenmethode te volgen waar het kan en aan te passen waar nodig of gewenst voor betere aansluiting op de rekenen-wiskundeontwikkeling van de kinderen. 
 
Het volgende komt aan bod: 

  • Analyseren van de rekenresultaten op schoolniveau 

  • Algemene leerlijnen koppelen aan de eigen rekenmethode 

  • Cruciale leerdoelen herkennen voor de eigen groep 

  • Een aantal lessen ontwerpen gebaseerd op de cruciale leerdoelen 

  • Kennisdeling door presentaties van ontwikkelde producten in de groep 

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

  • Oonk, W. & Keijzer, R (2015). Rekenen wiskunde in de praktijk. Kerninzichten. Groningen: Noordhoff Uitgevers (€ 44,50) 

Voor wie?

Leraren basisonderwijs, rekencoördinatoren en schoolteams 

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

In overleg

Inhoudelijke informatie: Martine van Schaik