Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas (tips & tools)

Geef (bestaande) lessen ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (OOL) vorm in je eigen praktijk. Aan de hand van praktische inzichten, tips en tools ervaar je hoe verrijkend OOL onderwijs kan zijn. Voor jou en voor je leerlingen!

Opbrengst

Je kunt een (bestaande) lessenserie ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’ vormgeven in je eigen klas. Je ontwikkelt leerkrachtvaardigheden die gericht zijn op het ondersteunen van leerlingen tijdens een OOL-les. Je gaat naar huis met veel praktische tips, tools en rijke leerervaringen. 

Over het programma

Onderzoekend en ontwerpend leren laat leerlingen op een andere manier kijken naar de wereld. Een goede OOL-les biedt leerlingen verwondering, nieuwsgierigheid en anders kijken naar de wereld. Het is alleen niet altijd makkelijk te weten waar je moet beginnen: Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen?  Hoe geef je elk kind de begeleiding die het nodig heeft? Deze cursus geeft je daarvoor inzichten en praktische handvatten. En bovenal veel plezier in het geven van OOL! 

De cursus bestaat uit drie middagen gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. Je leert door te doen. We bespreken actuele inzichten, oefenen aan de hand van concreet materiaal en delen praktische voorbeelden en ervaringen. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst start je een lessenserie op in je eigen klas. In de vervolgbijeenkomsten ontwikkel je deze lessenserie verder. Daarbij leer je hoe je aan de hand van kerndoelen (bestaande) lessen kunt versterken en/of loslaten. In deze cursus wordt gewerkt met materialen van School aan Zet en de BLOOM-tool. 

Voor wie?

Leraren basisonderwijs (alle groepen), bouwcoördinatoren, intern begeleiders en remedial teachers

De prijs is inclusief BLOOMtool, administratie- en materiaalkosten.

Voor deze cursus kun je je niet meer inschrijven.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw
Intern begeleider

Docenten

Michelle Overman

Kosten

€510

Aantal bijeenkomsten

3

Studiebelastinguren

15,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

woensdag 29 september 2021 14.00-17.00 uur
woensdag 27 oktober 2021 14.00-17.00 uur
woensdag 24 november 2021 14.00-17.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie: Michelle Overman. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.