Ontdeklab Computational thinking en programmeren

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van 'computational thinking'. Dit zien wij als creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen, waarbij leren programmeren belangrijk is.

In het eerste bezoek aan het Ontdeklab maken zij kennis met diverse programmeertools. Daarna krijgen ze een (maatschappelijk) probleem voorgelegd waarvoor ze zelf een oplossingen gaan maken en programmeren. Ze vormen daarbij groepjes rondom een tool waarin ze zich verder willen verdiepen.

In het tweede bezoek gaan de groepjes het probleem eerst onderzoeken waarbij ze gegevens verzamelen, analyseren en visualiseren.  

Doelen computational thinking en programmeren

  • De leerlingen leren werken met diverse programmeertools, zoals Scratch en Crumble.
  • De leerlingen kunnen relevante gegevens verzamelen, analyseren en visualiseren. 
  • De leerlingen kunnen een probleem onderzoeken en uitsplitsen in deelproblemen (probleemdecompositie).
  • De leerlingen kunnen door algoritmisch redeneren een oplossingen genereren en leren daarbij in code te schrijven.
  • De leerlingen kunnen fouten in hun ontwerp opsporen en oplossen (debuggen).

Hoe werkt het praktisch

  • Scholen (ouders) zorgen zelf voor vervoer van en naar het ontdeklab. 
  • Scholen dragen zorg voor minimaal 1 begeleider (leraar) per groep.

Belangstelling?

Mail het Ontdeklab via onderstaande knop.
Ben je werkzaam op een partnerschool van de Marnix Academie, dan vernemen wij dat graag.

Doelgroep


Leraar basisonderwijs

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

8,0

in overleg