Ontdeklab Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. In het Ontdeklab maken zij bijvoorbeeld kennis met diverse technologische tools die ze kunnen inzetten bij onderzoeken en ontwerpen.

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). In het eerste bezoek aan het Ontdeklab maken zij kennis met diverse technologische tools die ze kunnen inzetten bij onderzoeken en ontwerpen. Daarna krijgen ze een (maatschappelijk) probleem voorgelegd waarvoor ze zelf een oplossing moeten ontwerpen. Ze vormen daarbij groepjes rondom een tool waarin ze zich verder willen verdiepen. 

Tijdens het tweede bezoek gaan de groepjes het probleem eerst onderzoeken: wat is precies het probleem, voor wie is het een probleem, waar hebben zij behoefte aan? Op basis daarvan ontwerpen ze tijdens het derde bezoek een zelfbedachte oplossing met behulp van hun tool. In de laatste les presenteren de groepjes hun oplossingen en geven ze elkaar feedback. Op basis daarvan verbeteren ze hun ontwerp. 

Doelen Onderzoekend en Ontwerpend Leren

  • De leerlingen leren werken met diverse (digitale) tools.
  • De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag en een onderzoeksopzet opstellen, een onderzoek uitvoeren en conclusies trekken.
  • De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een (maatschappelijk) probleem waarbij ze digitale technologie effectief weten in te zetten.
  • De leerlingen kunnen hun ontwerp verbeteren op basis van een evaluatie met anderen.

Hoe werkt het praktisch

  • Scholen (ouders) zorgen zelf voor vervoer van en naar het ontdeklab.
  • Scholen dragen zorg voor minimaal één begeleider (leraar) per groep.

Belangstelling?

Mail het Ontdeklab via onderstaande knop. 
Ben je werkzaam op een partnerschool van de Marnix Academie, dan vernemen wij dat graag.

Doelgroep


Leraar basisonderwijs

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

8,0

in overleg